Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Zeist Inclusief: Actieplan LHBTI

10-07-2019 | 19.30 - 22.00 | Gemeentehuis aan Het Rond 1, Zeist
Op woensdag 10 juli a.s. organiseert de gemeente Zeist in samenwerking met COC Midden-Nederland en Art.1 Midden Nederland de avond ‘Zeist Inclusief: Actieplan LHBTI’. In Zeist willen wij dat iedereen zich gelijkwaardig en veilig voelt. Je moet kunnen zijn wie je bent en kunnen houden van wie je wilt. Hoe ervaar je dit en wat heb je hiervoor nodig? Wij hopen en willen dat iedereen – hetero of LHBTI – zich in de Zeister samenleving thuis voelt. Tijdens deze avond willen wij het gesprek aangaan en kijken wat wij o.a. de gemeente kan betekenen. Wij nodigen je van harte uit om dat samen met ons op 10 juli a.s. te bespreken. Informeel, laagdrempelig met ruimte om ervaringen te delen. En de mogelijkheid om ideeën aan te dragen voor een Zeister Actieplan LHBTI. Denk je met ons mee?

Programma
Tussen 20.00 uur en 22.00 uur willen we met elkaar in gesprek. Zo kunnen we over verschillende thema’s spreken en ervaringen delen. Hierbij kun je denken aan veiligheid, zorg en welzijn en sport.

19.30 uur Inloop
20.00 uur Welkomstwoord door wethouder Laura Hoogstraten
20.10 uur Introductie Simon Timmerman, voorzitter COC Midden-Nederland
20.30 uur Groepsgesprekken
21.15 uur Plenaire terugkoppeling: input voor actieplan
21.30 uur Afronding en borrel
22.00 uur Einde

Informatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in de Trouwzaal van het Gemeentehuis aan Het Rond 1, Zeist. Vanaf 19.30 uur staat er koffie en thee klaar. Wij vinden het prettig als je je van te voren aanmeldt, dit is niet verplicht. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Patricia Boessen (adviseur Sociaal Domein gemeente Zeist) via 14030 of p.boessen@zeist.nl. We hopen je te zien op 10 juli!