Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Expertmeeting 'Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt'

12-10-2020 | 14:00 - 17:00 | ZIMIHC Theater Stefanus
De arbeidsmarkt is het gebied waar de meeste meldingen van discriminatie worden gedaan. Deze meldingen hebben betrekking op meerdere gronden; herkomst, leeftijd, zwangerschap, beperking/chronische ziekte en zo nog meer. Het kan gaan over de sollicitatieprocedure of over de werkvloer.

Arbeidsmarktdiscriminatie is echter lastig om in de praktijk aan te tonen en om effectief actie op te ondernemen. Zodoende heeft Wethouder Voortman de raad toegezegd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om arbeidsmarktdiscriminatie beter zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van de inzet van een mystery guest.

Deze expertmeeting maakt deel uit van het verkennend onderzoek. De bijeenkomst is enkel toegankelijk op uitnodiging.