Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Workshop: Discriminatie op de arbeidsmarkt m/v/x (Kennisweek gender en arbeidsmarkt)

05-10-2020 | 13:00 - 15:00 | Zoom
Als onderdeel van de online Kennisweek Gender & Arbeidsmarkt organiseert Movisie op maandag 5 oktober, van 13.00 tot 15.00 uur, de themasessie Gender: Discriminatie en Registratie. De sessies zijn bedoeld voor organisaties en bedrijven om hun kennis en expertise te vergroten op het brede spectrum van het onderwerp gender(diversiteit).

Zwangerschap, (on)gelijkheid in beloning, voorkeursbeleid, vragen tijdens sollicitaties. Het ontbreekt nog vaak aan kennis over de do's and don'ts, wetgeving en cijfers over ongelijkheid op de arbeidsmarkt wat betreft gender. Tegelijkertijd is er een roep naar het achterwege laten van onnodige sekseregistratie. Hoe verhouden deze zich tot elkaar? Deze sessie bestaat uit 2 workshops: Art.1 Midden Nederland gaat in op de juridische kaders waar werkgevers aan horen te voldoen en waar werknemers op terug kunnen vallen. Er worden handvatten gegeven voor het omgaan met (vermoedens van) discriminatie. Atria gaat in op het waarom én de manier waarop je als organisatie of bedrijf met onnodige sekseregistratie kunt omgaan.

Aanmelden? Klik hier!