Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

G4 Bijeenkomst ‘Samen voor een Inclusieve Randstad’

21-03-2023 | | Bibliotheek Neude, Utrecht
De bijeenkomst tijdens de internationale dag tegen racisme staat in het teken van samenwerking en afstemming bij de bestrijding van discriminatie en racisme.

Centraal staat de presentatie van een tweetal nieuwe instrumenten: Het in opdracht van de antidiscriminatiebureaus van de G4 Gemeente ontwikkelde ‘Dashboard & Reportagetool Discriminatie’, dat inzicht biedt in de aard, omvang en spreiding van discriminatiemeldingen. En de 'Blauwdruk Ketenaanpak Discriminatie', een praktische handleiding voor gemeenten, politie, openbaar ministerie en antidiscriminatiebureaus om effectief te reageren op discriminatiemeldingen.

Naast de presentatie van deze nieuwe instrumenten zal de onlangs aangestelde Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme zijn eerste indrukken delen en zijn visie op de aanpak van discriminatie en racisme in Nederland toelichten. Verder staat een dialoogtafel met de wethouders Diversiteit van de G4 gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht op het programma. Zij gaan met elkaar in gesprek over 'Best practices voor de Randstad'. Hierbij worden succesvolle initiatieven van de afzonderlijke gemeenten op het gebied van antidiscriminatiebeleid gedeeld en toegelicht