Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Melden helpt!

Waarom melden?
Het is belangrijk om verschillende vormen van discriminatie, zoals ongelijke behandeling, uitgescholden worden en geweldsincidenten, te melden. Ook als er in uw specifieke geval geen actie kan worden ondernomen, u dat niet wil, of zelfs als u anoniem wil melden, is het nuttig.

Anoniem melden
Indien in uw anonieme melding geen sprake is van een individueel geval, maar van een algemeen beleid, en dit beleid onbetwistbaar ongelijke behandeling met zich meebrengt, kunnen we als expertisecentrum zelfstandig actie ondernemen. In gevallen waarbij het gaat om een voorval dat specifiek gericht is op u als individu, kunnen wij in het kader van transparantie de veroorzaker niet aanschrijven en geen bemiddelingstraject starten. Toch heeft een anonieme melding van een individuele discriminatie-ervaring ook veel nut, dat leggen we hieronder uit.

Registratie
Iedere melding die bij ons binnenkomt, wordt geregistreerd. Wij rapporteren het totaal aantal meldingen terug aan de gemeenten in ons werkgebied. Daarom vragen wij ook als u anoniem meldt in welke gemeente u woont en in welke gemeente uw discriminatie-ervaring plaatsvond. Met deze informatie geven wij beleidsmedewerkers en lokale politici een beeld van wat er in hun gemeente speelt. Dit kan een reden zijn om lokaal beleid te maken, bijvoorbeeld op het gebied van LHBTI-inwoners, de woningmarkt of cameratoezicht op een bepaalde plaats.

Jaarlijks worden onze cijfers gebundeld en aangeboden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze rapportage wordt altijd in de Tweede Kamer besproken en kan dus ook de bron zijn van nationaal beleid, zoals de arbeidsmarkt, veiligheid van moslims in de openbare ruimte of de strafmaat van hate crimes.

Wanneer discriminatie niet of weinig wordt gemeld, is er voor beleidsmakers en bijvoorbeeld de politie, geen reden om aan te nemen dat er een probleem is. Met meldingcijfers kan een signaal worden gegeven. Met dit signaal hebben instanties een reden om een bepaald onderwerp, gebied of bevolkingsgroep meer aandacht te geven.

In uw specifieke geval
Behalve dat de registratie van uw melding bijdraagt aan een groter beeld van wat er plaatsvindt, bieden wij ook gratis ondersteuning. Welke vorm van ondersteuning bij u passend is, is afhankelijk van de inhoud van de melding en waar u als melder behoefte aan heeft. De medewerkers van het meldpunt kunnen u juridisch advies geven, de discriminerende partij aanschrijven, bemiddelen of u ondersteunen in een klachtprocedure. Soms is een luisterend oor ook al een grote hulp. Onze ondersteuning is in alle gevallen gratis. Voor meer informatie over de procedure bij de behandeling van uw melding gaat u naar Werkwijze en Protocol.