Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Hieronder vindt u een overzicht van oordelen van het College voor de Rechten van de Mens, die Art.1 MN in het verleden heeft gevoerd.

Oordeelnummer 2021-18

25-02-2021 Magazijn “De Bijenkorf” B.V. discrimineerde een man niet door hem af te wijzen na sollicitatie onder eigen Arabische naam en uit te nodigen na sollicitatie onder Nederlands klinkende naam. Wel werd zijn discriminatieklacht onzorgvuldig behandeld.

Oordeelnummer 2020-111

10-12-2020 Een vrouw kan niet aantonen dat Manege Castellum V.O.F. haar dochters discrimineerde.

Oordeelnummer 2020-88

15-10-2020 Een woonwagenbewoner toont niet aan dat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen hem discrimineert. Wel is er sprake van discriminatie jegens drie woonwagenbewoners door geen reëel zicht te bieden op een woonwagenstandplaats binnen de gemeente.

Oordeelnummer 2019-15

06-03-2020 Er is geen sprake van discriminatie door het Universitair Medisch Centrum Utrecht bij het verwijzen van een transvrouw naar een gesprek met het maatschappelijk werk, voordat zij wordt toegelaten tot een vruchtbaarheidsbehandeling.

Oordeelnummer 2018-144

06-03-2020 Vereniging Vrouwenkoor Malaika discrimineerde een vrouw die gebruik maakt van een rolstoel door haar af te wijzen als koorlid.

Oordeelnummer 2018-131

06-03-2020 OrangeValley B.V. discrimineerde een Marokkaanse man niet op grond zijn afkomst en/of leeftijd door hem af te wijzen voor de functie van financieel medewerker.

Oordeelnummer 2018-130

06-03-2020 BCC (Elektro-Speciaalzaken) B.V. discrimineerde een Marokkaanse man niet op grond zijn afkomst door hem af te wijzen voor twee functies en door zijn discriminatieklacht onzorgvuldig te behandelen.

Oordeelnummer 2018-129

06-03-2020 CAL Trading B.V. discrimineerde een Marokkaanse man op grond van zijn afkomst door hem af te wijzen voor de functie van administratief medewerker.

Oordeelnummer 2018-106

06-03-2020 H.J. Heinz Supply Chain Europe B.V discrimineerde een vrouw door haar na terugkeer van zwangerschaps- en bevallingsverlof onder minder gunstige voorwaarden terug te laten keren in de eigen functie.

Oordeelnummer 2018-100

06-03-2020 Keolis Nederland B.V. discrimineerde een man op grond van handicap bij het verlenen van toegang tot de bus, bij het betreden, gebruikmaken en verlaten van de bus en bij de klachtbehandeling. Er is geen sprake van discriminatoire bejegening.

Ongelijke behandeling kan voorkomen op veel verschillende gronden en terreinen. Voor meer informatie klik op de button: