Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Hieronder vindt u een overzicht van oordelen van het College voor de Rechten van de Mens, die Art.1 MN in het verleden heeft gevoerd.

Oordeelnummer 2011-19

06-03-2020 Een bemiddelingsbureau discrimineert een vrouw niet met een wijdvallende hoofddoek die zowel het hoofd als de schouders, rug en borsten bedekt op grond van godsdienst door de pogingen haar te bemiddelen naar een baan in de schoonmaakbranche te beëindigen.

Oordeelnummer 2010-164

06-03-2020 Bedrijf maakt onderscheid op grond van ras door een leerling discriminatoir te bejegenen tijdens het sollicitatiegesprek.

Oordeelnummer 2010-134

06-03-2020 De werkgever maakt verboden onderscheid op grond van geslacht bij de behandeling van de aanvraag van ouderschapsverlof. Voor wat betreft de overige klachten is geen vermoeden van onderscheid gewekt. Geen strijd met de wet bij de behandeling van de klacht.

Oordeelnummer 2010-3

06-03-2020 Geen onderscheid op grond van ras door de eis dat een kandidaat de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk uitstekend moet beheersen

Oordeelnummer 2008-120

06-03-2020 Telecombedrijf maakt onderscheid in uitvoering van verlengingsbeleid.

Oordeelnummer 2007-200

06-03-2020 Lunchcafé. Leeftijdsonderscheid bij het aanbieden van betrekkingen via personeelsadvertenties.

Oordeelnummer 2007-106

06-03-2020 Een Nederlandse hotelketen maakt onderscheid op grond van leeftijd bij de aanbiedingvan een betrekking en handelt in strijd met de WGBL door in personeelsadvertenties een ongemotiveerde leeftijdseis op te nemen.

Oordeelnummer 2006-51

06-03-2020 Onderscheid op grond van godsdienst door voor toelating op de opleiding voor onderwijsassistent de voorwaarde te stellen dat een moslimleerling personen van het andere geslacht in voorkomende gevallen begroet door het geven van een hand.

Oordeelnummer 2005-125

06-03-2020 Verweerster had moeten begrijpen dat verzoekster zich gediscrimineerd kon voelen door een opmerking van een collega. Strijd met de wet.

Oordeelnummer 2004-155

06-03-2020 Direct onderscheid op grond van ras bij de arbeidsvoorwaarden door de woorden "houding is correct, maar wel erg Surinaams" in het functioneringsverslag. Onderscheid op grond van ras bij de beëindiging van de arbeidsverhouding. Strijd met wet bij klachtbehandeling.

Ongelijke behandeling kan voorkomen op veel verschillende gronden en terreinen. Voor meer informatie klik op de button: