Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Hieronder vindt u een overzicht van oordelen van het College voor de Rechten van de Mens, die Art.1 MN in het verleden heeft gevoerd.

Oordeelnummer 2006-51

06-03-2020 Onderscheid op grond van godsdienst door voor toelating op de opleiding voor onderwijsassistent de voorwaarde te stellen dat een moslimleerling personen van het andere geslacht in voorkomende gevallen begroet door het geven van een hand.

Oordeelnummer 2005-125

06-03-2020 Verweerster had moeten begrijpen dat verzoekster zich gediscrimineerd kon voelen door een opmerking van een collega. Strijd met de wet.

Oordeelnummer 2004-155

06-03-2020 Direct onderscheid op grond van ras bij de arbeidsvoorwaarden door de woorden "houding is correct, maar wel erg Surinaams" in het functioneringsverslag. Onderscheid op grond van ras bij de beëindiging van de arbeidsverhouding. Strijd met wet bij klachtbehandeling.

Oordeelnummer 2004-153

06-03-2020 Verboden onderscheid op grond van godsdienst door de cliënte van verzoekster vanwege haar kleding, waaronder haar hoofddoek, niet in aanmerking te laten komen voor een stageplaats. Voorgelegde conceptrichtlijnen zijn in strijd met de wet gelijke behandeling indien ze als beleid zouden worden vastgesteld.

Oordeelnummer 2003-150

06-03-2020 Onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid door verzoekster uit te sluiten van een geneesmiddelenonderzoek omdat ze de voorgeschreven voorbehoedsmiddelen niet gebruikt ter voorkoming van zwangerschap.

Oordeelnummer 2003-112

06-03-2020 Verweerster maakt direct onderscheid op grond van godsdienst, welk onderscheid niet is verboden op grond van de wet.

Oordeelnummer 2002-3

06-03-2020 Wederpartij heeft onderscheid gemaakt op grond van ras en geslacht door niet (adequaat) op te treden tegen de klachten met betrekking tot discriminatie.

Oordeelnummer 1997-27

15-12-1997 Verzoeker heeft bij een transportbedrijf gesolliciteerd naar de functie van internationaal chauffeur. De wederpartij heeft de vacature voor deze functie bekend gemaakt en voor verzoeker bemiddeld. Verzoeker is voor deze functie afgewezen. De Commissie acht aannemelijk dat het transportbedrijf verzoeker heeft afgewezen vanwege diens etnische afkomst.

Ongelijke behandeling kan voorkomen op veel verschillende gronden en terreinen. Voor meer informatie klik op de button: