Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Werkwijze en protocol

Protocol Klachtbehandeling
Het Protocol Klachtbehandeling, opgesteld conform het Landelijk Protocol Klachtbehandeling, geeft de wijze aan waarop wij meldingen van discriminatie behandelen. Ook maakt het de diverse procedures inzichtelijk.

Lees het Protocol Klachtbehandeling (.pdf). Read the English version of our Complaint Handling Protocol (.pdf).

Werkwijze
Onze uitgangspunten:
  • De privacy van cliënten bij Art.1 MN wordt gewaarborgd.
  • Meldingen worden vertrouwelijk behandeld. De behandeling van meldingen is gratis.
  • Een stappenplan voor de behandeling van een melding staat onderaan deze pagina.
  • Art.1 MN behandelt meldingen van inwoners van de provincie Utrecht, of meldingen over incidenten die zich niet langer dan een jaar geleden voor hebben gedaan binnen de provincie Utrecht.
  • Meldingen worden opgenomen in het registratiesysteem van Art.1 MN.
  • Een klacht over de wijze waarop medewerkers van Art.1 MN een melding hebben behandeld, moet, binnen 3 maanden, schriftelijk worden ingediend bij de directie van Art.1 MN.
Onze algemene afspraakregels:
  • Bij het niet (op tijd) afmelden van een afspraak, vindt een tweede afspraak voor een gesprek altijd plaats op het kantoor van Art.1 MN.
  • Art.1 MN stopt met het behandelen van een melding bij meer dan twee keer niet (op tijd) afmelden voor een afspraak.
  • Bij het niet afmelden van een afspraak, zal Art.1 MN geen contact opnemen. Indien binnen twee weken geen contact is opgenomen met Art.1 MN dan wordt de melding afgesloten.
  • Bij het niet nakomen van gemaakte afspraken, stopt Art.1 MN met de behandeling van de melding.

Lees de Werkwijze en Stappenplan klachtbehandeling (.pdf).

Interne klachtenprocedure
Wij willen graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Daar zetten wij ons graag voor in. Maar het is mogelijk dat u niet tevreden bent over Art.1 MN. Over onze dienstverlening of over de manier waarop u bent behandeld. In dat geval wijzen we u op de interne klachtenprocedure.
Lees de interne klachtprocedure (.pdf)

Externe klachtenprocedure
De externe klachtenprocedure, opgesteld door de landelijke vereniging Discriminatie.nl, geeft inzicht over de wijze waarop men, na een interne klacht, een externe klacht kan indienen over de werkwijze van de medewerker van Art.1 MN.
Lees de Klachtenprocedure Discriminatie.nl (.pdf)