Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Samen leren - Diversiteit en didactische werkvormen

Niet alle kinderen leren op dezelfde manier. Ze verschillen in niveau, aandachtspanne, leerstijl en dat vraagt om diverse didactische werkvormen. Ook verschillen in culturele en sociaaleconomische achtergrond beïnvloeden de leerstijlen en leerbehoeftes van uw leerlingen. In deze training leert u meer over de impact van de verschillen en maakt u kennis met didactische werkvormen die u kunt inzetten om leerlingen van diverse achtergronden aan te spreken en uit te dagen.