Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Samen op school - Diversiteit en respectvolle omgangsvormen

Regels zijn regels, toch? Helaas zijn omgangsregels zijn niet voor iedereen even vanzelfsprekend. De regels op school sluiten niet altijd aan bij hoe leerlingen zich thuis behoren te gedragen of hoe zij met elkaar omgaan buiten school. En deze normen kunnen weer afwijken van wat u als docent gewend bent. In de training ’Samen op school’ bieden we u inzicht in verschillende perspectieven op respectvolle omgang in de school-, straat- en opvoedingscultuur van jongeren en onderzoekt u als team omgangsvormen die voor iedereen respectvol zijn, met aandacht voor de diversiteit op school en in uw team.