Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Ouders op school - Diversiteit in ouderparticipatie

Alle kinderen moeten mee kunnen doen op school, maar kunnen ook alle ouders mee doen? Idealiter zijn ouders van alle culturen en achtergronden regelmatig betrokken bij uw school en de loopbaan van hun kind. Dit lukt echter niet altijd. Om diverse ouderbetrokkenheid te stimuleren, verkennen we in deze training de belemmerende en bevorderende factoren van diverse ouderparticipatie. Zo kijken we naar de verwachtingen die ouders kunnen hebben van hun kind en de school. Gezamenlijk komen we tot praktische adviezen om ouderparticipatie te vergroten.