Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Respect in de klas - discriminerende opmerkingen en pestgedrag

Leerlingen roepen kwetsende opmerkingen naar elkaar op het schoolplein. Midden in uw les maakt een leerling een opmerking waar de klas, en u, van schrikt… Wat doet u dan? En hoe maakt u duidelijk dat dit niet kan, op zo’n manier dat de leerling dit ter harte neemt? Wij geven u en uw collega’s praktische handvatten om in dergelijke situaties te handelen. (Deze training wordt aanbevolen in combinatie met onze gastlessen voor uw klassen – zo werkt de hele school aan een respectvolle schoolcultuur!)