Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

School voor iedereen! - Gelijke kansen en een prettige schoolcultuur

Naast allerlei overeenkomsten, verschillen mensen van elkaar. Naast diverse persoonlijke kenmerken spelen ook dimensies als sociaaleconomische positie, sekse/gender, seksuele oriëntatie, culturele en etnische afkomst, levensovertuiging en validiteit een rol in hoe iemand in het leven staat. Hoe zorgt u ervoor dat uw school een prettige en veilige plek wordt voor álle leerlingen en álle docenten? In deze training wordt u uitgedaagd om vanuit een andere positie naar uw school te kijken en te werken aan een inclusieve school voor iedereen.