Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Gastlessen voor basisonderwijs

Art.1 Midden Nederland biedt gastlessen over vooroordelen, diversiteit, (cyber)pesten en discriminatie voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. We sluiten met onze lessen graag aan bij het programma van uw school en de thema’s die spelen in úw klas. Wij kunnen ook meerdere keren in één klas komen, om meer de diepte in te gaan.

Kikker en de Vreemdeling (groep 1-2)

In deze les, gebaseerd op het prentenboek van Max Velthuijs, maken de kinderen kennis met de thema's ‘vreemdeling’ en...

Een brug naar morgen (groep 1-4)

Discriminatie, uitsluiting, anders zijn…het wordt wel gevoeld en beleefd, maar deze begrippen zeggen jonge kinderen nog niks. Daarom vertellen...

Abracazebra (groep 3-4)

Op interactieve wijze wordt het mooie prentenboek van Helen en Thomas Docherty voorgelezen. In het dorp Gaapvaak gaat alles zijn gewone, saaie...

Stem van de Bever (groep 3-4)

Tijdens deze les staat het prentenboek ‘Stem van de Bever’ centraal. Bever heeft een nieuwe plek aan het water gevonden, waar hij zijn...

Wie ben jij eigenlijk? (groep 5-6)

Tijdens deze les vertelt de gastdocent het verhaal van het schaap Boeh (Stichting Vredeseducatie). Schaap Boeh is anders en wordt niet geaccepteerd...

Allemaal gelijk en allemaal anders (groep 5-7)

In deze gastles staan wij met de kinderen stil bij de thema’s vooroordelen en anders zijn. Aan de hand van een speelse opdracht ervaren de...

Hokjesdenken (groep 6-8)

Leerlingen krijgen de opdracht om zo snel mogelijk in te schatten wat de eigenschappen en interesses zijn van een aantal jongeren. Daarna leren zij de...

(Cyber)pesten (groep 6 t/m 8 en brugklas)

Met behulp van interactieve opdrachten gaan leerlingen aan de slag met het thema (cyber)pesten. Wat is cyberpesten eigenlijk en wat zijn de mogelijke...

Vooroordelenkoffer (groep 7-8)

In deze les gaan leerlingen in tweetallen zelfstandig aan de slag met de ‘tafeltentoonstelling’ van kleurrijke kartonnen kaarten. Op elke...

Wie is Wie (groep 7-8)

Naar aanleiding van een verhaal vullen de leerlingen in groepjes een bingokaart in. Op basis van een beschrijving kiezen ze de foto van de persoon die...

Kom op voor vrijheid! (groep 7-8)

In deze les staat de Februaristaking centraal. Wat bewoog dappere mensen om op te staan tegen onrecht? Waarom stopte de protesten toch? Na een...

WOII, Vrijheid en Gelijke Rechten (groep 7-8)

Het startpunt van deze les is de Tweede Wereldoorlog en het leven van Anne Frank. Wat gebeurde er met de vrijheid en rechten van Anne? Gelukkig zijn...

Social Media omgangsvormen: Netiquette (groep 7-8)

Veel kinderen zitten op social media. Hierdoor wordt communicatie makkelijker, maar soms ook moeilijker. Je had iets als een grapje bedoeld, maar toen...

Wilt u dat we in de voorlichting extra aandacht besteden aan een specifiek thema dat te maken heeft met vooroordelen en discriminatie? Laat het vooral weten! In veel gevallen kunnen we de lessen hier op aanpassen.
 
Interesse?
Voor meer informatie of het inplannen van een gastles of workshop kunt u contact opnemen met Niki Eleveld via 030 – 232 86 66 of stuur een e-mail naar n.eleveld@art1mn.nl

Ongelijke behandeling kan voorkomen op veel verschillende gronden en terreinen. Voor meer informatie klik op de button: