Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Vooroordelenkoffer (groep 7-8)

In deze les gaan leerlingen in tweetallen zelfstandig aan de slag met de ‘tafeltentoonstelling’ van kleurrijke kartonnen kaarten. Op elke kaart staat een opdracht die hen op speelse wijze laat stilstaan bij thema’s als vooroordelen, pesten, diversiteit, democratie en groepsdruk. De werkvorm lokt onderling dialoog uit; je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Ter afsluiting maken ze een poster die ze mogen presenteren aan de klas.

Doelgroep: groep 7 en 8

Tijdsduur: 90 minuten