Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Cyberpesten: Hoe aan we om met cyberpesten? (klas 1-2)

Nu zo veel contact online plaatsvind, is het belangrijk om aandacht te blijven besteden aan online pestgedrag. De kinderen wordt gevraagd hun ervaringen te delen en als klas afspraken te maken over hoe ze met elkaar om willen gaan online.