Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Kwaliteitsvolle selecteren en gelijke kansen in de arbeidsmarkt (online)

In deze training bespreken wij uitgebreid de verschillen, overeenkomsten en eigenschappen van verschillen sollicitanten. Denk hierbij aan achtergronddimensies zoals: etnische achtergrond, seksuele oriëntaties, geloof enzovoort.. 

Het doel van deze training is om ervoor te zorgen dat de selecteurs niet van één bepaald soort sollicitant uitgaan én in staat worden gesteld om van al deze verschillende mensen de talenten te ontdekken. De succesfactor is kennis over cultuur, interculturele sensitiviteit, omgangsvormen en het inzetten van het criteriumgerichte interview zodat selectie op kwaliteit plaatsvindt.  

Tijdsduur: 90min

Deelnemers: maximaal 10