Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Stereotypering en gelijkebehandelingswetgeving

Wij mensen hebben (on)bewust ideeën over alles en iedereen. Deze training geeft u inzicht in hoe dit categorisatieproces ontstaat, welke factoren hierbij een rol spelen, wat het gevolg van stereotypering is en wat je eraan kan doen. Daarnaast krijgt u informatie over de wettelijk beschermde discriminatiegronden. Ten slotte oefenen we door middel van verschillende casussen uit de praktijk. Middels deze casusoefeningen beschikt u over meer kennis omtrent verboden en niet-verboden onderscheid in diverse contexten.

Op verzoek maken wij training op maat omtrent een onderwerp over (on)gelijke behandeling. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: Hoe zet ik een inclusieve selectieprocedure op? Waar moet ik rekening mee houden als het gaat om de toegankelijkheid en rechten van mensen met een handicap/chronische ziekte? of; Wat is mijn plicht als agent of vertrouwenspersoon op het moment dat iemand zich bij mij meld over een discriminatievoorval? En dergelijke.

Thema’s: Stereotypering, discriminatie, wetgeving, omgangsvormen.

Groepen: minimaal 8 deelnemers

Tijd: vanaf 90 minuten