Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Vluchtelingen

Klik op een hoofdstuk om deze te openen.
Introductie en factsheet
FACTSHEET VOOROORDELEN EN FEITEN OVER DE VLUCHTELINGENSTROOM

DOWNLOAD HIER DE ENGELSTALIGE FOLDER, ook op te vragen bij Art.1 MN.

De komst van vluchtelingen maakt veel los in de samenleving. Mensen maken zich zorgen. Zorgen waarmee bestuurders zich voor veel uitdagingen geplaatst zien: “Wat betekent het voor mijn veiligheid?” “Kan mijn kind nog wel alleen naar school fietsen?” “Pikken ‘ze’ onze banen niet in?” “Denk liever eerst aan onze ouderen!” “Het zijn gelukzoekers!”
Factsheet
In de maatschappij zijn verschillende meningen over de vluchtelingenproblematiek die niet altijd gestoeld zijn op waarheden en feiten. Art.1 MN heeft een factsheet gemaakt waarin we een aantal zaken op een rij zetten. Zo komen thema’s aan bod over de herkomst van vluchtelingen, de aantallen die naar ons land komen en waarom ze op de vlucht zijn? De factsheet is zeer bruikbaar voor docenten in het onderwijs, maar ook voor anderen die geconfronteerd worden met dit onderwerp. In deze factsheet leest u meer over de vooroordelen én feiten over de vluchtelingenstroom. Dit is een eerste opzet die nog wordt aangepast naar mate er meer informatie beschikbaar is.
Instroom van vluchtelingen
Voor veel bewoners in AZC’s is onze Nederlandse wet- en regelgeving anders dan in hun thuisland. Gelijke behandeling van man en vrouw, godsdienstvrijheid en acceptatie van seksuele diversiteit is voor velen een nieuw gegeven. Natuurlijk is het van groot belang dat de nieuwe bewoners in Nederland goed geïnformeerd worden, zodat ze bewust worden van het normen- en waardenpatroon in ons land en dat discriminatie bij wet verboden is en dat ervaringen met discriminatie gemeld kunnen worden. Graag zijn wij bereid om de vluchtelingen over de Nederlandse rechten en plichten op dit gebied te vertellen. Speciaal hebben wij ook een folder ontwikkeld in de Engelse taal, die wij u graag toesturen. Net als alle mensen die zich in Nederland bevinden, hebben ook de bewoners van AZC’s recht op onze gratis dienstverlening. Ervaringen met discriminatie en ongelijke behandeling kunnen bij Art.1 MN worden gemeld.
LHBTI Vluchtelingen
Speciale aandacht is gewenst voor de vluchtelingen die toevlucht in ons land zoeken vanwege hun seksuele geaardheid. Voor hen is het extra confronterend dat de veiligheid die zij in ons liberale land zochten, in het AZC nog niet altijd gewaarborgd is. Juist voor deze personen is het van belang dat zij hun weg weten te vinden tot instanties als Art.1 MN, maar ook bij Stichting Veilige Haven, Prisma Groep en COC Cocktail.

Art.1 MN en COC MNL creëerden informatiefolders, affiches en posters in het Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Farsi en Tigrinya om deze groep te informeren. Deze kunt u gratis bestellen via info@art1mn.nl. Hier kunt u een voorbeeld zien van het affiche.

Levensverhalen
Zolang LHBTI-asielzoekers geen asiel hebben, is teruggestuurd worden een continue dreiging. Voor velen bestaat er een constant risico dat hun LHBTI-zijn bekend wordt in het land van herkomst, dus ook voor familie en de buurt. Ook het AZC wordt regelmatig als onveilig ervaren. Veel LHBTI-asielzoekers zijn doorgaans niet gewend om te praten over de details die betrekking hebben op hun vluchtreden. Het is daarom van belang dat deze asielzoekers zich veilig en zeker voelen om te praten over de eigen situatie. Het project Levensverhalen draagt bij aan hun empowerment.
De methodiek is ontwikkeld samen met de Werkgroep LHBTI-vluchtelingen en Kennisplatform Integratie en Samenleving. Daaruit volgend is een training ontwikkeld door Art.1 MN en de Werkgroep. Interesse? Laat het ons weten!

Statushouders
Dan komt het moment dat de vluchteling statushouder wordt. Dat de kinderen naar een reguliere school gaan; dat huisvesting is gevonden en vervolgens komen te wonen tussen de ‘gewone’ burgers van uw gemeente; dat ze op zoek gaan naar werk en zich inschrijven bij de huisarts en de tandarts. En dit allemaal onder begeleiding van professionals en vrijwilligers, maar ook kunnen oplopen tegen ongelijke behandeling en discriminatie. Speciaal voor professionals en vrijwilligers heeft Art.1 MN een training ontwikkeld in het herkennen van ongelijke behandeling en discriminatie. Graag bieden wij deze training ook in uw gemeente aan.
En wat nog meer?
Wellicht spelen er in uw gemeenten nog andere thema’s. Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee om een passende oplossing te vinden.

Onze medewerkers die speciaal belast zijn met dit thema, zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur op het telefoonnummer 030-2328666 en via ons algemene mailadres: info@art1mn.nl