Generation Inclusion: Inclusief vaderschap

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

,

Tags:

open gesprek over invulling vaderschap

Op 31 mei vond de bijeenkomst Generation Inclusion plaats, met als thema inclusief en intergenerationeel vaderschap. Tijdens deze bijeenkomst werd uitgebreid stilgestaan bij de cruciale rol die vaders, pleegvaders, stiefvaders, ooms en andere mannelijke rolmodellen spelen in het bouwen en verankeren van een inclusieve samenleving. Gedurende de bijeenkomst reflecteerden de deelnemers gezamenlijk op de verschillende rollen, waarden, kracht- en inspiratiebronnen die vaderschap met zich meebrengt. De diversiteit aan perspectieven zorgde voor rijke en open gesprekken, waarbij vaders van verschillende culturen, leeftijden en achtergronden hun ervaringen en inzichten deelden.

Een belangrijk thema dat naar voren kwam, was de variatie in invulling en betekenis van vaderschap. Vaders bespraken hoe hun verantwoordelijkheden en benaderingen verschillen en wat ze van elkaar kunnen leren. Er ontstonden diepgaande discussies over hoe nieuwkomers in Nederland een goede basis kunnen leggen voor hun kinderen, ondanks culturele en taalbarrières.

De jongere generatie vaders reflecteerde op hoe hun aanpak verschilt van die van hun eigen vaders. Ze bespraken de uitdagingen en mogelijkheden die ze tegenkomen in hun streven om de vader te zijn die ze willen zijn. Een belangrijk punt van discussie was de ruimte en ondersteuning die nodig zijn om dit te kunnen realiseren.

Deze bijeenkomst bood een waardevolle gelegenheid voor vaders om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Het versterkte de onderlinge banden en benadrukte het belang van een gezamenlijke inzet voor een inclusieve samenleving. Generation Inclusion kijkt terug op een inspirerende en succesvolle dag, en ziet uit naar toekomstige bijeenkomsten waarin deze belangrijke gesprekken kunnen worden voortgezet.