Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Racisme in voetbal

05-12-2019
Racisme in de sportwereld is een diepgeworteld maatschappelijk probleem en het is goed dat dit nu ook de (internationale) media bereikt. Hierdoor wordt het bewustzijn vergroot en worden racistische uitingen en ideeën niet langer genormaliseerd en getolereerd. Het is nu tijd om het probleem te erkennen en ons te richten op oplossingen en methoden om racisme en de schadelijke gevolgen ervan aan te pakken. Wat moet en kan anders? Het belangrijkste is dat een club duidelijk maakt dat bepaald gedrag niet geaccepteerd wordt. Bekende spelers en andere rolmodellen kunnen daarin een belangrijke rol spelen, vertelt Christian Visser, strafrechtadvocaat gespecialiseerd in voetbalzaken. De afkeuring van racisme door Wijnaldum als gevolg van de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior is hier een goed voorbeeld van.

Naast dat wij er zijn als meldpunt om racisme en discriminatie te melden, realiseren wij ons ook dat er sprake moet zijn van een cultuuromslag in de sportwereld om racisme te verminderen. Onlangs hebben wij het Utrechts sportakkoord getekend waarbij we ons onder andere inzetten om bij te dragen aan een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. Sportverenigingen kunnen een beroep op ons doen om een bijeenkomst te organiseren waarin we tools bieden aan trainers, scheidsrechters en/of medewerkers zodat zij weten hoe op te treden in gevallen van racisme en discriminatie. Ook kunnen wij het bestuur inlichten over hun wettelijke verplichting om te zorgen voor een discriminatievrije sportomgeving.

Wil je hier meer over weten? Laat het ons dan weten via info@art1mn.nl of
bel 030 – 232 86 66.