Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Reactie op Nashville verklaring

08-01-2019
Via de media werden wij 6 januari jl. geïnformeerd over de ‘Nashville verklaring’, een ‘gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’. De verklaring is oorspronkelijk in het Engels opgesteld, maar is in het Nederlands vertaald en inmiddels ondertekend door vertegenwoordigers van protestantse kerken en van christelijke politieke partijen die zitting hebben in de Tweede Kamer. De Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD), waar wij onderdeel van zijn, is inmiddels met een officiële reactie gekomen.

Inmiddels zijn er bij de Anti Discriminatie Voorzieningen (ADV) in Nederland meldingen binnengekomen van burgers die zich gediscrimineerd en buitengesloten voelen op grond van hun seksuele gerichtheid. Ook hebben zich mensen gemeld die zich zorgen maken en die opkomen voor de rechten van mensen die direct geraakt zijn door de inhoud van de verklaring, LHBTI’s: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen.

De branchevereniging van ADV’s, de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD), vindt het bijzonder spijtig en pijnlijk dat talloze vertegenwoordigers van kerken en politieke partijen de verklaring hebben ondertekend. Wij menen dat het belang om jezelf te kunnen zijn en de gelijkwaardigheid van mensen hierdoor geschonden worden. Uiteraard onderschrijven wij de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting, maar wij menen dat de verklaring indruist tegen de norm van gelijkwaardigheid van ieder mens. Het tekenen van de verklaring getuigt niet van een veronderstelde verantwoordelijkheid om de rechten van een ander niet te schenden.

Iedereen die discriminatie ervaart, als gevolg van de Nashville Verklaring of anderszins, kan bij ons hiervan melding doen via deze link https://bit.ly/2TvHdgb Samen met u bekijken we of en welke stappen er kunnen worden genomen.