Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Vrouwenkoor discrimineerde vrouw vanwege haar beperking

08-01-2019
Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt in een zaak tegen het Utrechtse Vrouwenkoor Malaika dat zij een vrouw discrimineerde vanwege haar beperking. De vrouw gebruikt een rolstoel vanwege haar beperking en werd om die reden geweigerd om lid te worden. Ook was het koor niet bereid om te zoeken naar doeltreffende aanpassingen om deelname mogelijk te maken. Vrouwenkoor Malaika maakt hiermee verboden onderscheid op grond van handicap en chronische ziekte, aldus het College.

Begin mei 2018 vroeg een vrouw uit Utrecht, die vanwege een beperking gebruik maakt van een rolstoel, of zij de eerstvolgende koorrepetitie van Vrouwenkoor Malaika mocht bijwonen. Al snel kreeg ze een positieve reactie. Bij haar tweede repetitiebezoek wordt ze in de pauze door de secretaris van het koor bevraagd over de inhoud en duur van haar beperking. Kort daarna ontvangt de vrouw een e-mail met de mededeling dat haar verzoek om lid te worden is afgewezen. Als reden wordt genoemd dat het koor staande zingt en soms choreografie in haar optredens verwerkt. Ook is volgens het koor de kwaliteit van het geluid van een zittend persoon anders en minder sterk van klank. De vrouw laat hierop teleurgesteld weten dat zij goed zittend kan zingen en verzoekt daarnaast om doeltreffende aanpassingen om toch lid te kunnen worden. Helaas is het koor hier niet toe bereid. Vervolgens besluit de vrouw melding te maken bij Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) om te onderzoeken of hier sprake is van ongelijke behandeling ofwel discriminatie. Uiteindelijk volgt op 11 december 2018 een zitting bij het College voor de Rechten van de Mens.

Oordeel
Het College oordeelde dat Vrouwenkoor Malaika met haar handelen jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt. Orkun Demir, consulent discriminatiezaken bij Art.1 MN, vertegenwoordigde de vrouw tijdens de procedure en is blij met het oordeel. “Voor mensen die gebruik maken van een rolstoel is het van groot belang dat ze ongehinderd en zelfstandig mee kunnen doen in de maatschappij. Ik vind het betreurend dat het koor niet eens heeft geprobeerd om het voor deze mevrouw mogelijk te maken lid te worden, terwijl overleg en actief handelen een vereiste is. Het VN-verdrag handicap en chronische ziekten is er sinds 14 juli 2016 om de mensenrechten van mensen met een handicap te waarborgen. Ook de wetgeving is hierop aangepast, zodat dit ook geldt voor aanbieders van goederen en diensten. Een koor valt ook onder deze regelgeving. We merken dat bedrijven, organisaties en particulieren nog steeds niet goed op de hoogte zijn van dit verdrag en de wetgeving. Daarom is het belangrijk dat zij hierop worden aangesproken”, aldus Demir.

Klachtbehandeling door Art.1 Midden Nederland
Art.1 Midden Nederland is het expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken in de provincie Utrecht. Bij het vermoeden hiervan kan men terecht bij de afdeling Klachtbehandeling. De consulenten discriminatiezaken kunnen begeleiden en ondersteunen bij bemiddeling of een gang naar het College van de Rechten van de Mens.