Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Genomineerden voor de Utrechtse Diversiteitsprijs 2020 bekend!

07-04-2020
Voor de Diversiteitsprijs 2020 kunnen bedrijven, organisaties en initiatiefgroepen die zich op een creatieve en inspirerende manier inzetten voor een inclusieve samenleving zich aanmelden. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten die bruggen slaan op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en economie. Voor de winnaar is 5.000 euro beschikbaar voor projecten en activiteiten die diversiteit en inclusie bevorderen. Middels een vragenlijst konden de inzenders een toelichting geven waarom de persoon, het bedrijf, de organisatie of het project de prijs zou moeten winnen.

Jury
Het was aan de jury om de mooie inzendingen naar drie genomineerden terug te brengen. Geen makkelijke taak! De jury bestaat dit jaar uit de volgende leden:
  • Bernice Calmes, Art.1 Midden Nederland
  • Isabeau Jensen, Nationale Jeugdraad
  • Liesbeth Maas, Politie
  • Heleen Rutgers, Openbaar Ministerie
  • Mohamed Sini, Oud-Senator en voormalig gemeenteraadslid Utrecht
De jury heeft gekozen voor de onderstaande drie genomineerden. Zij zullen uit deze drie prachtige initiatieven een winnaar kiezen. Deze wordt bekend gemaakt op 5 mei 2020.

(Tekst loopt door na afbeelding)Genomineerde 1: IMC Weekendschool
Stichting IMC Weekendschool geeft motivatiegericht onderwijs. Ze stelt zich ten doel dat alle jongeren zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving. Op de weekendschool leren jongeren niet dat ze moeten leren voor later, maar leren ze wat later is. Jongeren maken zo op jonge leeftijd kennis met en worden geïnspireerd door een diverse groep mensen met diverse culturele en professionele achtergronden van verschillende sociale klassen van verschillende leeftijdsgroepen. Dit draagt bij aan een inclusief wereldbeeld en samenleving.

Genomineerde 2: Queridon Taal & Horeca
Queridon geeft nieuwe Utrechters een goede start in Nederland en op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit doet zij door taallessen, praktijklessen en lessen werknemersvaardigheid, maar ook en vooral door hen zoveel mogelijk werkervaring op te laten doen. Queridon is Inburgeren door mee te doen en combineert vanaf dag één het inburgeren met werkervaringsplekken, stages en excursies. In het traject Taal & Werk volgen de deelnemers ook een MBO-opleiding, waarmee ze meteen kunnen deelnemen aan de Utrechtse arbeidsmarkt.

Genomineerde 3: Welkom in Utrecht
Stichting Welkom in Utrecht brengt vluchtelingen die in Utrecht wonen in contact met mensen uit de regio en andersom. Er worden activiteiten aangeboden voor, door en met vluchtelingen. Dit gebeurt onder andere op het gebied van taal, sport en cultuur. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd zoals samen koken, wandelen en klussen. Welkom in Utrecht helpt de vluchtelingen om een eigen netwerk op te bouwen, wat bijdraagt aan hun zelfstandige leven. Andersom is voor de inwoners van regio Utrecht het echte, persoonlijke contact met vluchtelingen ook belangrijk. Het brengt begrip en tolerantie ten aanzien van deze nieuwe groep landgenoten.

Uitreiking
We bevinden ons noodgedwongen in een tijd van afstand en isolatie, waardoor het Bevrijdingsfestival 2020 helaas moet worden afgelast. Dit is ook juist een tijd om initiatieven die mensen met elkaar verbinden te steunen. De Utrechtse Diversiteitsprijs zal daarom nog steeds op 5 mei worden uitgereikt. We houden jullie op de hoogte!