Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Vorig jaar 344 discriminatie-incidenten gemeld in de provincie Utrecht

22-04-2020

In 2019 ontvingen wij 368 meldingen van inwoners uit de provincie Utrecht. Er werden 344 voorvallen geregistreerd die in de provincie plaatsvonden.

Vandaag publiceert Art.1 MN de Monitor Discriminatie 2019: Provincie Utrecht. In deze publicatie vindt u meer informatie over de meldingscijfers, maar ook voorbeelden van behandelde zaken. De Monitor is hier te vinden. Ook vindt u het document terug samen met de andere regionale rapportages op www.discriminatie.nl

Veruit de meeste meldingen hadden betrekking op een discriminatie-ervaring op grond van herkomst of huidskleur (40%). Ook discriminatie op grond van een beperking of chronische ziekte (16%) en seksuele gerichtheid (10%) werd relatief vaak gemeld.

Van het totaal aantal meldingen werd de meeste discriminatie ervaren op de arbeidsmarkt of werkplek (27%), in de commerciële dienstverlening zoals in een winkel of in het openbaar vervoer (15%), of bij collectieve voorzieningen zoals gemeentelijke voorzieningen en zorginstellingen (13%).

Voor mensen met een beperking doet discriminatie zich regelmatig voor in de vorm van uitsluiting, bijvoorbeeld van een dienst of voorziening. Het kan ook dat een locatie letterlijk niet toegankelijk is. De gemelde incidenten met betrekking tot seksuele gerichtheid gaan veel vaker over beledigingen, bijvoorbeeld op straat. Wat betreft discriminatie op herkomst en huidskleur zijn de soorten incidenten meer verdeeld. Deze meldingen gingen net zo vaak over een belediging als over ongelijke behandeling, bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor een baan vanwege een niet-Nederlands klinkende naam.

(tekst gaat door onder afbeelding)Het gros van de meldingen is gedaan door inwoners uit de gemeente Utrecht (176 meldingen). De gemelde incidenten vonden ook veelal plaats in deze gemeente (172 maal). De gemeenten Amersfoort en Veenendaal staan respectievelijk op plaats twee en drie.

In de Monitor staan ook cijfers opgenomen van de politie en het College voor de Rechten van de Mens. Deze cijfers hebben betrekking op de politieregio Midden-Nederland (provincies Utrecht en Flevoland, Gooi- en Vechtstreek).

Art.1 MN is het regionale expertisecentrum op het gebied van discriminatie en gelijke behandeling. Alle inwoners van de provincie Utrecht kunnen bij deze organisatie terecht met meldingen en vragen omtrent discriminatie en diversiteit. Art.1 MN biedt onder andere gratis advies en juridische hulp aan. Ook geeft het expertisecentrum trainingen aan professionals en gastlessen op school. Kijk op onze website of in de Monitor voor meer informatie!

In 2019 was discriminatie regelmatig een besproken onderwerp. Zo ontstond er discussie na het verschijnen van de omstreden Nashville-verklaring. Art.1 MN ontving hierover tien meldingen. Discriminatie op de woningmarkt was actueel. Uit Utrechts onderzoek bleek dat 80% van de bevraagde makelaars meewerkte aan een discriminerend verzoek op basis van afkomst en seksuele gerichtheid. Racisme in het betaald voetbal kreeg veel aandacht van de media en politiek wat leidde tot acties om te zorgen voor inclusievere sportclubs bij verschillende gemeenten in de provincie Utrecht.