Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Discriminatie tijdens sollicitatiegesprek: verdachte vragen

01-10-2020
Een sollicitatiegesprek is vaak een spannend moment. Je wil graag aangenomen worden voor de functie en de vragen dus zo goed mogelijk beantwoorden. Echter, de potentiële werkgever mag niet alles aan jou vragen. Er zijn een aantal vragen die niet relevant zijn voor het beoordelen van jouw geschiktheid voor de functie en die kunnen leiden tot discriminatie. Wat voor soort vragen zijn dat? Hoe kan je het beste omgaan met dergelijke vragen? In dit artikel zal een samenvatting worden gegeven van de factsheet ‘Verdachte vragen tijdens het sollicitatiegesprek’.

Er zijn een aantal regels waaraan de potentiële werkgever zich dient te houden tijdens een sollicitatiegesprek. Deze zijn verankerd in wetgeving en in de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP). In de ‘gelijke behandelingswetgeving’ staat geschreven dat er geen onderscheid mag worden gemaakt op grond van godsdienst, politieke gezindheid, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, leeftijd of burgerlijke staat. In de sollicitatiecode van de NVP staat dat er alleen vragen mogen worden gesteld die van belang zijn voor de functie of functievervulling. Dit zijn vragen over opleiding, kennis en ervaring.

(tekst gaat verder na afbeelding)Daarnaast mogen ook over jouw gezondheid geen vragen worden gesteld. Denk hier aan vragen over jouw ziekteverzuim bij jouw vorige werkgever of hoe vaak je naar de huisarts gaat. Desalniettemin zijn er een aantal gevallen waarin je gezondheidstoestand wel kan worden besproken. Ten eerste kunnen voor een functie bepaalde eisen bestaan op medisch gebied, maar dit moet de werkgever vóór het sollicitatiegesprek aangeven en de medische test mag pas aan het einde van de sollicitatieprocedure plaatsvinden. Ten tweede moet jij als sollicitant jouw toekomstige werkgever informeren als je niet alle taken van de taakomschrijving kunt uitvoeren, een aanpassing nodig hebt op de werkplek of als je minder productief zal kunnen zijn dan je collega’s.

Er zijn veel manieren waarop je kunt reageren op verdachte vragen tijdens het sollicitatiegesprek. Je kan het beste op een vriendelijke en assertieve manier reageren, bijvoorbeeld met humor. Ook kan je een wedervraag stellen over waarom die vraag relevant is om jouw geschiktheid voor de functie te beoordelen. Het belangrijkste is dat je bewust bent dat het antwoord op dit soort vragen geen invloed zou mogen hebben op de beslissing of je wel of niet geschikt bent voor de functie.

Ben je afgewezen en vermoed je dat dit op grond van discriminatie is gebeurd, dan kun je een melding doen bij Art.1 Midden Nederland via info@art1mn.nl, het formulier op deze website, telefonisch via 030 - 232 86 66 of via WhatsApp: 06 - 232 232 71.

 
Bekijk hier de factsheet ‘Verdachte vragen tijdens het sollicitatiegesprek’ >