Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Factsheet Regenboogvlag en Progress Pride vlag: Coming Out Dag 2020 

18-12-2020
De meeste gemeenten in de provincie Utrecht hebben vorig jaar tijdens Coming Out dag, 11 oktober 2020, de regenboogvlag of de Progress Pride vlag gehesen. Het hijsen van deze vlaggen draagt een belangrijke boodschap uit: de gemeente streeft naar inclusiviteit en vertegenwoordiging van al haar inwoners. De regenboogvlag en Progress Pride vlag staan symbool voor de LHBTIQ+-gemeenschap en wanneer een persoon, organisatie of instantie één van deze vlaggen hijst, is dit een teken dat LHBTIQ+-personen daar welkom zijn en gesteund worden. Art.1 MN heeft een factsheet gemaakt over de regenboogvlag en Progress Pride vlag in de provincie Utrecht. Het biedt een overzicht van welke gemeenten welke vlag hebben gehesen. En welke gemeenten hijsen de vlag nog niet? Daarnaast biedt het inzicht in de betekenis en achtergrond van de regenboogvlag en de Progress Pride vlag. 

Er bestaan meerdere vlaggen die een symbolische waarde hebben voor LHBTIQ+-personen en er bestaan verschillende momenten in het jaar waarop deze vlaggen gehesen kunnen worden. Bovendien kunnen de vlaggen voor ieder persoon wat anders betekenen. Dit kan soms verwarrend zijn en daarom heeft Art.1 MN deze factsheet gemaakt. Naast een overzicht van welke gemeenten in de provincie Utrecht een vlag hebben gehesen tijdens Coming Out dag, wordt in de factsheet uitleg gegeven over de verschillende vlaggen en de verschillende momenten om deze te hijsen. Ook staan er interviews in de factsheet met twee personen die zich inzetten voor LHBTIQ+-emancipatie. Zij leggen uit wat de betekenis is van de vlaggen en wat de impact is van het hijsen van deze vlaggen. Daarnaast wordt ook beschreven wat een gemeente nog meer kan doen, naast het hijsen van een vlag, om inclusiviteit en een welkom gevoel bij LHBTIQ+-personen te bieden. 

De tekst gaat verder na de afbeelding

Utrecht hees als enige gemeente de Progress Pride vlag tijdens Coming Out Dag in 2020. In Bunschoten, Lopik en Renswoude hing helaas nog geen vlag.
 

Verschillende perspectieven
De geïnterviewden benadrukken beiden het belang dat gemeenten de regenboogvlag of Progress Pride vlag hijsen op Coming Out dag. Laura Nieuwenhuijze, voorzitter van COC Midden-Nederland, legt uit dat de vlag herkenning en steun biedt voor LHBTIQ+-personen. Dit draagt bij aan de acceptatie en emancipatie van LHBTIQ+-personen. Alexander Hootsmans, medewerker bij Art.1 MN, beschouwt de vlaggen ook als een symbool van herkenning en steun. Als hij de vlag ergens ziet hangen - een gemeentelijk gebouw, een café, een huis - is dat een teken dat LHBTIQ+-personen daar welkom zijn.

De geïnterviewden bieden verschillende perspectieven over de bredere implicaties van de regenboogvlag en Progress Pride vlag. Laura beschouwt zichtbaarheid als de belangrijkste reden om de vlaggen te hijsen. Ze vindt: hoe vaker, hoe beter. Als een gemeente eenmaal de vlag heeft gehesen, is de belangrijkste eerste stap gezet en zijn ze de eerste drempel over. Alexander vreest daarentegen dat het hijsen van de vlag soms een ‘leeg gebaar’ is. Hij merkt dat het aantal gemeenten dat daadwerkelijk beleid maakt om LHBTIQ+-acceptatie te vergroten, achter ligt. Daarom benadrukt hij dat alleen het hijsen van de vlag niet voldoende is, maar dat er ook de vertaling naar beleid moet worden gemaakt.

Meldplatform #WeBlijvenOnszelf
Samen met COC Midden-Nederland heeft Art.1 MN vorig jaar het meldplatform #WeBlijvenOnszelf gelanceerd. Dit meldplatform is speciaal voor LHBTIQ+-personen en zij kunnen hier een melding doen van discriminatie-incidenten. Ook wanneer je iets heb ervaren dat voor jou ingrijpend, bedreigend of traumatisch was, kun je bij #WeBlijvenOnszelf terecht. De mensen die jouw melding behandelen zijn professioneel, getraind en intersectioneel sensitief. Je kan worden bijgestaan in een procedure als je dat wilt, of je kan het er gewoon even met iemand over hebben.

Veel incidenten waarmee LHBTIQ+-personen te maken krijgen, worden niet gemeld. Hierdoor is er niet voldoende inzicht in de problemen waar LHBTIQ+-personen tegenaan lopen en dit betekent dat er moeilijk passende maatregelen kunnen worden genomen. Door te melden, kan er wat aan de incidenten worden gedaan.

Bezoek de website van het meldplatform: https://weblijvenonszelf.nl/nl


Bekijk hier de hele factsheet.


De avatars van het meldplatform #WeBlijvenOnszelf.