Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Werkgevers zijn wettelijk verplicht een discriminatieklacht van een afgewezen sollicitant te behandelen

08-04-2021

Het is voor iedere werkgever verplicht om iedere klacht over discriminatie goed te behandelen. Dat geldt niet enkel voor incidenten op de werkvloer, maar ook in de werving- en selectieprocedure. Wij ontvingen een melding van iemand die vermoedde te zijn gediscrimineerd op grond van zijn afkomst. Wij legden zijn situatie voor aan het College voor de Rechten van de Mens. Die oordeelde dat de werkgever in kwestie, de Bijenkorf, de klacht van de man niet goed had opgepakt.

Een man met een Arabische naam solliciteerde in het jaar 2019 naar een verkoopfunctie van de Bijenkorf. Hij werd niet uitgenodigd voor een gesprek. Daarna solliciteerde hij twee dagen later met een cv en motivatiebrief identiek aan de eerste keer, maar met een Nederlands klinkende naam. Hij mocht toen wel op gesprek komen. De man voelde zich door dit feit gediscrimineerd en deed een melding bij Art.1 MN. Namens hem hebben wij uiteindelijk de zaak voorgelegd bij het College voor de Rechten van de Mens.

Uit de hoorzitting bij het College voor de Rechten van de Mens kwam naar voren dat degene die was aangenomen voor de functie waarop de man had gesolliciteerd, ook een persoon betrof met een Arabisch klinkende naam. Verder was de behandeling van de discriminatieklacht niet naar tevredenheid van de man. Toen hij namelijk zelfstandig de Bijenkorf confronteerde met dit feit, werd zijn klacht niet onderzocht, maar werd hij juist in contact gebracht met degene waarover hij zijn klacht deed.

Lees verder na de afbeeldingHet College voor de Rechten van de Mens oordeelde uiteindelijk dat de Bijenkorf niet heeft gediscrimineerd bij de werving- en selectieprocedure. Het College gaf echter ook aan dat het warenhuis de klacht van de man onzorgvuldig heeft behandeld. In deze zaak was er te weinig onderzoek gedaan naar de discriminatieklacht toen de man hen confronteerde met het vermoeden van discriminatie. Het is namelijk de wettelijke plicht van de Bijenkorf om discriminatieklachten in het werving- en selectieproces zorgvuldig te behandelen en zo nodig passende maatregelen te nemen.

Wegens slechte communicatie vanuit Bijenkorf naar de man bleef de discriminatieklacht volgens het College in de lucht hangen. Dit had voorkomen kunnen worden. Het College oordeelde daarom dat de Bijenkorf zich schuldig heeft gemaakt aan onzorgvuldige behandeling van een discriminatieklacht. Inmiddels heeft de Bijenkorf aan Art.1 MN en de man laten weten dat zij hun beleid omtrent het behandelen van discriminatieklachten aanscherpen.

Lees meer over het oordeel via deze link.

Heeft u zelf ook een vermoeden van discriminatie bij een sollicitatie? Laat het ons weten! We geven graag advies.