Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Op weg naar inclusieve kinderopvang; het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak

17-05-2021
In de zomer van 2020 riepen wij samen met enkele andere stichtingen en initiatieven het College voor de Rechten van de Mens op om een uitspraak te doen. Het ging om de sluiting van enkele zogeheten 'plusgroepen' in de kinderopvang. Dit zijn plekken waar kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand in dezelfde klas zitten als kinderen zonder een beperking of achterstand. Het collectief van stichtingen is van mening dat de inclusiviteit van kinderopvang voor kinderen met een beperking door de sluitingen in het geding kwam. Vandaag deed het College uitspraak.

In de notitie 'Op weg naar inclusieve kinderopvang' stelt het College voor de Rechten van de Mens dat de toegankelijkheid voor en inclusie van kinderen met een beperking geen expliciet onderdeel uitmaken van de huidige kaders voor kinderopvang. "Ook blijken de gemeentelijke verantwoordelijkheden in het kader van voorzieningen voor voorschoolse educatie en jeugdzorg, waarnaar de regering verwijst als het gaat om toegang tot kinderopvang voor kinderen met een beperking, op dit moment ongeschikt of ontoereikend zijn om inclusie voor kinderen met een beperking te realiseren."

Daarom roept het College het huidige demissionaire kabinet en het toekomstige kabinet op om aan de slag te gaan. Daarbij gaat het er specifiek om dat er inclusief kinderopvangbeleid komt en om dit samen met betrokken partijen, onder wie ouders van kinderen met een beperking en representatieve organisaties te ontwikkelen en daarbij steeds het VN-verdrag handicap mee te nemen. Ook wil het College dat er wordt onderzocht wat er nodig is voor breed toegankelijke en inclusieve kinderopvang, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van kinderen met een beperking en hun ondersteuningsbehoeften.