Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

‘Maatschappelijk goud verzilverd’: Provinciaal Sportakkoord voor meer inclusie, verduurzaming en vergroting van toegankelijkheid in de sport

17-02-2022
Wil je de presentatie van het sportakkoord en de ondertekening terugkijken? Klik dan hier!

Een provinciaal sportakkoord moet ervoor zorgen dat alle bewoners in de provincie Utrecht toegang hebben tot inclusieve, duurzame sport. De provincie Utrecht is initiatiefnemer van het akkoord dat voortkomt uit het beleidskader Sport en Bewegen, dat is opgesteld in april 2021. De provincie hoopt hiermee een sterk netwerk te vormen met partijen die elkaar goed kennen en weten te vinden. Eén van de thema’s van het sportakkoord is ‘Inclusieve sport’. Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) en Bureau Omlo deden onderzoek naar hoe de provincie en hun partners racisme en discriminatie kunnen aanpakken. Onze Mustapha Bah (Coördinator Innovatie Art.1 MN) is tafelgast bij de ondertekening van het akkoord in de Galgenwaard.

Lees hier het Provinciale Sportakkoord (2022)
Lees hier het onderzoek ‘Aanpak van Racisme en Discriminatie in de Sport’ (2022)

De ondertekenende partijen zijn uit gemeenten, sportverenigingen, sportbonden en gezondheids- en onderwijsinstituten. Gezamenlijk hebben zij ambities op gebied van de volgende thema’s geformuleerd:

-        Sporten en bewegen in de openbare ruimte
-        Duurzame sport
-        Gezondheid en preventie
-        Inclusieve sport

Zoals beschreven in het rapport gaat inclusie ook om racisme en discriminatie. In 2021 zag Art.1 MN een grote stijging van meldingen discriminatie in de sport. Er zijn verschillende meldingen op grond van afkomst of huidskleur. Een voorbeeld:

 
Ervaren racisme bij een sportschool
Een medewerker van de sportschool maakt al langere tijd opmerkingen naar sporters die uit Syrië afkomstig zijn. Daarbij maakt ze de opmerking: He hoi Syrië, moet je niet de straat op om te demonstreren tegen homo’s? (…) De melder was zijn sporttas verloren en moest daardoor een nieuwe aanvragen. Dit kostte €15,-. De melder merkte op dat hij dit veel geld vond. De medewerker gaf toen aan: “Dit wordt voor jou toch door de gemeente betaald?” Melder heeft een U-pas. Hij en medesporters hebben heel lang niets gezegd om geen problemen ta maken en niet in de problemen te komen.
 

Er is een lage meldingsbereidheid bij slachtoffers van racisme en discriminatie. Uit het onderzoek blijkt dat dit ervoor zorgt dat het onderwerp bij veel organisaties niet of nauwelijks op de agenda staat. De lage meldingsbereidheid komt vaak voort uit de algemene indruk dat discriminatoire opmerkingen bij de omgevingsnormen en sportcultuur hoort. Het feit dat deze kwestie niet geagendeerd wordt, heeft natuurlijk geen verminderend effect hierop.

In het onderzoek adviseert Art.1 MN met een intersectioneel perspectief naar sport te kijken: “Naar ons gevoel wordt er vaak voorbijgegaan aan het feit dat er veel verschillende discriminatiegronden bijeenkomen bij het maatschappelijk terrein sport, zoals ras, levensovertuiging, nationaliteit, arbeidsomstandigheden en dergelijke. Hierdoor kan men sporters aantreffen met (ongemerkt) een veelheid aan kwetsbaarheden waar weinig oog en belangstelling voor is. In die zin hanteert Art.1 MN de volgende definitie van (ongelijke) behandeling: (1) Anders behandeld worden dan anderen in een gelijke situatie, of (2) juist op dezelfde manier behandeld worden als de anderen, terwijl je vanwege jouw positie anders behandeld moet worden, zodat er sprake kan zijn van op gelijke manier deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Juist aan dit laatste gaat men vaak compleet voorbij.”

Akkoord getekend! En nu?
Op basis van het onderzoek staan in het Provinciaal Sportakkoord de volgende actiepunten:

- Bijeenkomsten organiseren over racisme en discriminatie. Om kennis en best practices te delen en voorlichting te geven. Hiervoor nodigen we uit en zoeken we de samenwerking op met relevante sportbonden (zoals de KNVB), gemeenten, NOC*NSF, sportverenigingen en organisaties die groepen vertegenwoordigen die te maken hebben discriminatie en racisme.

- Aandacht genereren voor de rol en positie van vertrouwenspersonen bij sportverenigingen.

- Aansluiten bij landelijke en gemeentelijke sportakkoorden op dit terrein. Want er gebeurt al veel op gemeentelijk en landelijk niveau.

- Verkennen of verder onderzoek gewenst is naar de omvang en aard van discriminatie en racisme in de sport in de provincie Utrecht.
 
 
Vanaf maart zullen de eerste bijeenkomsten plaatsvinden van de gevormde regiegroepen. In mei tot september worden de eerste acties per thema uitgevoerd.