Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Diversiteitsprijs 2022: de genomineerden zijn bekend!

26-04-2022
Al een aantal jaren faciliteert Art.1 MN voor de Gemeente Utrecht de uitreiking van de Diversiteitsprijs. Op het Bevrijdingsfestival in Park Transwijk op 5 mei wordt de winnaar bekend gemaakt. Maar vandaag zijn wij verheugd om aan te kondigen wie er is genomineerd voor de Diversiteitsprijs 2022. Van harte gefeliciteerd: De Voorkamer, Stichting Colored Qollective en het ZIMIHC Theater!

De Utrechtse Diversiteitsprijs is een prijs voor bedrijven, organisaties en initiatiefgroepen die zich op een creatieve en inspirerende manier inzetten voor een inclusieve samenleving. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten die bruggen slaan op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en economie. Voor de winnaar is 5.000 euro beschikbaar voor projecten en activiteiten die diversiteit en inclusie bevorderen.

Een onafhankelijke jury had de moeilijke taak om alle inzendingen te bekijken en te beslissen wie er genomineerd wordt voor deze mooie prijs. De jury vond het hartverwarmend om te zien hoeveel initiatieven er in Utrecht zijn om inclusie te bevorderen en hoeveel mensen, vaak op vrijwillige basis, zich hier dagelijks voor inzetten. De jury waardeerde deze inzet enorm en wilde laten weten dat alle initiatieven die zich hadden aangemeld enorm op prijs worden gesteld.

De jury bestond dit jaar uit:
Iris Buizer, Nationale Jeugdraad
Rahma el Hannoufi, Team Inclusive
Jaleesa Latupeirissa, Diversiteitsland
Liesbeth Maas, politie
Mohamed Sini, oud-senator

Uiteindelijk heeft deze jury besloten dat de volgende drie organisaties genomineerd worden voor de Diversiteitsprijs 2022.

(tekst gaat door na de afbeelding)


Genomineerde 1: De Voorkamer
De Voorkamer is een ontmoetingsplek in de wijk Lombok waar je met andere culturen in aanraking komt: een plek om erbij te horen en een veilige plek om nieuwe ervaringen op te doen. Door te werken vanuit creativiteit en talent verbinden we mensen met diverse culturele achtergronden op een persoonlijk niveau. In december 2016 opende De Voorkamer haar deuren in Utrecht. Een culturele ontmoetingsruimte werd gecreëerd om inclusie en integratie te bevorderen door middel van het stimuleren en faciliteren van de talenten van onze diverse gemeenschap. Een plek waar je met andere culturen in aanraking kunt komen: een plek om erbij te horen en een veilige plek om nieuwe ervaringen op te doen. 

In samenwerking met lokale professionals (o.a. werkplaatsen, professionals uit de kunst- en designsector), community- leden en andere enthousiastelingen worden bijeenkomsten en projecten ontworpen die de ruimte tot leven brengen. De Voorkamer creëert evenementen en objecten die onze activiteiten mogelijk maken. Iedereen kan deelnemen aan onze designprojecten, co-creatie workshops, culturele evenementen, jamsessies, taalcafés, lezingen, vrouwencafés, in samenwerking ontworpen tentoonstellingen, storytellingavonden en nog veel meer. Allemaal gecreëerd door en voor onze diverse gemeenschap. 

Website: https://devoorkamer.org/

Genomineerde 2: Colored Qollective
Stichting Colored Qollective is een relatief jong platform, opgericht voor en door lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer, intersekse- en aseksuele personen (ook wel afgekort met LHBTQIA+) van kleur in Utrecht. Onze primaire doelstelling is het bieden van een veilige plek voor en door LHBTQIA+ personen van kleur in Utrecht. Dit uit zich onder andere in de vorm van 'safe(r) space' groepsbijeenkomsten, waar-in er een fysieke/online ruimte wordt gecreëerd om gedeelde ervaringen bespreekbaar te maken en daarbij elkaar te empoweren. Daarnaast biedt Colored Qollective ook gespecialiseerde psychoso-ciale ondersteuning aan LHBTQIA+ personen van kleur en ondersteunt hen in het vinden van de juiste trajecten en doorverwijzingen. 

Tot slot is Colored Qollective ook actief in het publieke en maatschappelijke domein. Zo deelt zij haar expertise en kennis, door o.a. het verzorgen van workshops en voorlichtingen aan professionals en studenten, deel te nemen aan panels, congressen en debatten, meedenken over gemeentelijk LHBTQI+ beleid en grootschalige evenementen organiseren (zoals het jaarlijks Colored Qollective congres) op het gebied van diversiteit, inclusie en intersectionaliteit.

Website: www.coloredqollective.org

Genomineerde 3: ZIMIHC Theater
ZIMIHC is een theater voor amateurkunst in de stad. Wij bieden een podium aan iedereen die wil optreden: zangers en zangeressen, spoken word, theater, jammen, verteltheater, noem maar op! Daarnaast probeert zij met activiteiten mensen uit diverse culturen en lagen van de samenleving met elkaar in verbinding te brengen. Naast het reguliere programma, waarbij het ZIMIHC Theater ernaar streeft er voor iedereen te zijn, houden zij zich ook bezig met projecten als: De Beweegvriendelijke wijk/Creatief café – voor ouderen die minder gemakkelijk de deur uitgaan, Zomer Expres en alle varianten: voor kinderen die meestal veel afstand hebben tot culturele activiteiten en Prikkelarme dagen voor kinderen met beperkingen die daardoor moeilijk mee kunnen doen aan het normale participatie-aanbod. 

ZIMIHC bevordert de inclusie en diversiteit in haar theaters, maar ook daarbuiten. Met elk evenement en elke activiteit wordt nagedacht of de mensen bereikt worden en als dat niet zo is, wordt nagedacht hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze hen wel bereiken. Cultuur is voor iedereen, dus het moet ook bereikbaar zijn voor iedereen.

Website: www.zimihc.nl

Op donderdag 5 mei wordt de prijs live uitgereikt door wethouder Linda Voortman aan de winnende organisatie. Kom je ook?