Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Geweigerd tijdens het uitgaan: de melding van Babah Tarawally

13-07-2022
Columnist en schrijver Babah Tarawally meldde in mei 2022 bij Art.1 Midden Nederland dat hij onterecht was geweigerd bij een horecazaak in Utrecht. Wij hebben hem ondersteund in het registreren en oppakken van zijn melding met de horecazaak en de betrokken partijen in Utrecht. Tarawally schreef met collega’s een artikel over zijn ervaringen in Trouw.

“Babah Tarawally wilde vorig weekend een café binnenlopen in de Utrechtse binnenstad, maar de portiers weigerden hem en een vriend de toegang. Waarom, vroeg de Trouw-columnist. “Alleen stellen komen naar binnen.” Tarawally dacht aan een grapje en zei dat hij en zijn vriend ook een stel zijn. “De portier zei daarop tegen mij dat er voor lesbiennes en homo’s andere clubs zijn.”

Ondertussen lopen andere mannen en vrouwen, alleen of in groepjes, wel naar binnen, ziet Tarawally. “Wees eerlijk, dit gaat om onze huidskleur”, zegt Tarawally tegen de portier. Die antwoordt volgens hem dat de nieuwe eigenaar liever geen zwarte mensen binnen wil hebben.

De bedrijfsleider van het betrokken café herkent deze uitlatingen desgevraagd absoluut niet. Iedereen is welkom, behalve als iemand te veel heeft gedronken, zegt hij. Hij vraagt op verzoek van Trouw de portiers wat er is gebeurd, en zij antwoordden dat de heren aangeschoten waren en bij weigering van de toegang al snel de discriminatiekaart trokken. Tarawally zegt in reactie daarop dat hij en zijn vriend in het geheel niet drinken.

Gemeld en toen?

Tarawally is één van de vele melders die hun ervaringen in de horeca bij Art.1 MN hebben gemeld. Wij bieden altijd aan om melders bij te staan in het onderzoeken van de situatie, in gesprek gaan met de wederpartij en hier -hopelijk- genoegdoening in te krijgen. Na de melding hebben wij veelvuldig contact onderhouden met Tarawally en hem geadviseerd en ondersteund in diverse stappen.

Na zijn melding is er eerst met Tarawally besproken wat hij zelf wil doen en wat wij kunnen betekenen. Op zijn verzoek is Tarawally ondersteund in de procedure bij de politie en in diverse gesprekken. Medewerkers van het meldpunt hebben de betreffende horecazaak aangeschreven en een gesprek georganiseerd waarin Tarawally en de eigenaar van de zaak in de situatie werd besproken en er naar concrete en overstijgende oplossingen werd gezocht. In dit  gesprek werden excuses aangeboden en de onwenselijkheid van de situatie bevestigd. De eigenaar van de horecazaak blijft in gesprek met het portiersbedrijf. De betreffende portiers hebben een officiële waarschuwing hebben gekregen en er gekeken wordt of er door middel van bodycams controle kan worden uitgeoefend op het deurbeleid van de horecazaak.

Tarawally werd uitgenodigd voor een gesprek met Wethouder Linda Voortman van de Gemeente Utrecht. Op Tarawally’s verzoek was Art.1 MN ook daarbij aanwezig. De wethouder wilde graag bespreken wat er in Utrecht verder gedaan kan worden om misstanden in de horeca verder aan te pakken. De expertise van Art.1 MN was hierin wenselijk; daarnaast was het positief dat Tarawally zijn verhaal rechtstreeks aan de wethouder kon vertellen.

Art.1 MN is onderdeel van het Panel Deurbeleid Utrecht; een platform van de gemeente (afdeling Veiligheid), de politie, Koninklijke Horeca Nederland en Art.1 MN. Hierin worden onder andere meldingen van onterechte weigering aan de deur besproken, dus ook die van Tarawally. Waar nodig kunnen deze partijen adviseren over de afhandeling van de melding. Daarnaast is het nuttig dat zij op de hoogte zijn van wat zich heeft voorgevallen.

De tekst loopt door onder de afbeelding.


Ondersteuning Art.1 MN: de melder centraal

De melding van Tarawally is in vertrouwen behandeld door ons meldpunt. Wij behandelen alle meldingen anoniem en in vol vertrouwen. Er worden geen stappen ondernomen zonder dat de melder hier toestemming voor geeft. De focus in onze ondersteuning ligt op het proces dat doorlopen wordt en het werken naar een gedegen oplossing. Om deze reden zijn er geen eerdere uitlatingen gedaan over deze melding en de ervaringen van Tarawally. We kijken terug naar een vruchtbare samenwerking waarin Tarawally gehoord is door belangrijke partijen, er excuses zijn gemaakt en er concrete actie is ondernomen om herhaling van zijn ervaringen te voorkomen in de toekomst. Het proces loopt nog – er wordt nog gekeken naar mogelijke vervolgstappen.

Elke melding van ongelijke behandeling is belangrijk. Door ervaringen en situaties in kaart te brengen, weten we waar ongelijkheid voorkomt en wie hierbij betrokken zijn. Zo kunnen verschillende partijen in de regio bewogen worden om actie te ondernemen en samen te werken naar een inclusievere samenleving voor iedereen.

Babah Tarawally heeft op eigen initiatief zijn verhaal gedeeld met de lezers van Trouw waardoor de zaak publiek werd. In alle situaties deelt Art.1 MN alleen informatie over meldingen en melders met expliciete toestemming van de personen in kwestie.