Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

PinkPanel 2022: Weer meer discriminatie van LHBTIQ+ personen op het werk en op school; men is minder open over eigen identiteit

23-09-2022

Na het wegvallen van beperkingen wegens de coronapandemie, zien mensen hun collega’s weer vaker op de werkvloer en zien zij weer hun medestudenten bij hun opleiding. Discriminatie van LHBTIQ+ personen op deze terreinen neemt daardoor weer toe naar vergelijkbare aantallen van de jaren vóór corona. Het gaat dan vaak om beledigende persoonlijke opmerkingen of het algemene gebruik van het woord ‘homo’ als scheldwoord.

Middels de enquête PinkPanel doet Art.1 Midden Nederland, meldpunt en expertisecentrum op het gebied van discriminatie, jaarlijks onderzoek naar de veiligheidsgevoelens en discriminatie-ervaringen van LHBTIQ+ personen (LHBTIQ+ staat voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender personen, intersekse personen, queer personen en het plusteken staat voor alle andere personen die zich identificeren onder de paraplu van seksuele, gender- en seksediversiteit). Dit doet zij in opdracht van de Gemeente Utrecht.

Klik hier om de volledige infographic te bekijken!

Van de 177 ondervraagden gaf 25% aan het afgelopen jaar discriminatie te hebben ervaren in de eigen buurt. 37% had geen discriminatie-ervaringen in de eigen buurt omdat zij aanpassingen deden aan hun uiterlijk of gedrag, of bepaalde plekken vermeden, om hun eigen veiligheid te kunnen waarborgen.


“Ik lag met mijn vriend op het gras in het bos, met onze hoofden naast elkaar. Toen een groepje jongens ons zag, begonnen ze ons lastig te vallen.”


Op de werkvloer en tijdens de opleiding ervaarde 37% van de ondervraagden discriminatie; dit is een stijging; 26% gaf hetzelfde aan in 2021. Ook is men minder open over de eigen identiteit naar collega’s en medestudenten. 53% gaf aan hier volledig open over te zijn. In 2021 was dat nog 66%. Vergelijkbare dalingen zijn te zien in hoeverre men open is over de eigen identiteit richting zorgprofessionals.

Frustratie van gender- en seksediverse mensen als het gaat om geslachtsregistratie, aanspreek- en omgangsvormen van overheidsinstanties bestaat nog steeds. Al lijkt het wel wat vaker goed te gaan dan vorig jaar.

Opvallend is de daling van het percentage personen dat aangaf een discriminatie-ervaring te hebben gehad tijdens het uitgaan. Van 30% in 2021 naar 17% in 2022. Terwijl in de afnameperiode van 2022 het uitgaan toch weer breder open is gegaan. Een deel kan worden verklaard door een toename van mensen die enkel nog naar locaties gaan waar ze weten dat ze veilig zullen zijn. De incidenten die mensen hadden meegemaakt tijdens het uitgaan, vonden wel procentueel weer vaker plaats in het café, de kroeg, of de discotheek dan vorig jaar.

Veiligheidsgevoelens van LHBTIQ+ personen bij het sporten, en de keuzes die ze daarbij maken als het gaat om zich wel of niet aan te sluiten bij een vereniging, liggen al jaren gelijk in dit onderzoek.

Art.1 MN en COC Midden-Nederland hebben onder de naam WeBlijvenOnszelf een gezamenlijk meldplatform opgezet, specifiek voor de LHBTIQ+ gemeenschap om incidenten zo snel en zo makkelijk mogelijk te kunnen melden.