Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Discriminatiecijfers provincie utrecht bekend

09-04-2023
Art.1 Midden Nederland is een belangrijke schakel in het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van een inclusieve samenleving. Samen met gemeenten en maatschappelijke partners zijn in 2022 verschillende mijlpalen bereikt. In de activiteitenverslagen voor Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein wordt de impact van de activiteiten zichtbaar gemaakt. Hoewel er nog veel werk aan de winkel is, zijn belangrijke samenwerkingen tot stand gekomen en begint de gezamenlijke aanpak haar vruchten af te werpen. Desondanks is er een lichte stijging van het aantal discriminatiemeldingen zichtbaar. In de rapportage worden de meldingen uitgesplitst naar discriminatiegrond. Naast de meldingen van Art.1MN zijn hierin ook de meldingen van het CIDI opgenomen. 

Monitor discriminatie 2022
Meldcijfers per gemeente (2022)
Factsheet overzicht discriminatiecijfers Provincie Utrecht inclusief cijfers CIDI (2022)