Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Nieuwe Factsheets beschikbaar

25-04-2023
Art.1 Midden Nederland publiceert een nieuwe serie factsheets om bewustzijn en kennis rondom discriminatie en inclusie te vergroten. Een drietal factsheets geeft inzicht in de houding van regio gemeenten tov zwarte piet / roetveegpiet en regenboogvlag. Ook wordt het aantal discriminatiemeldingen en de spreiding over de provincie toegelicht.

De andere factsheets gaan in op specifieke thema’s. In Factsheet ‘Voorschoolse Educatie en Minima’ :wordt ingegaan op het nieuwe beleid, de effecten op minima, huidige knelpunten en adviezen voor lokale beleidsmakers. De factsheet ‘Stop Hanky Panky Shanghai’ belicht het fenomeen Hanky Panky Shanghai en de bijbehorende problemen rondom stereotypering van chinezen. De Factsheet ‘Straatintimidatie bij Aziatische Vrouwen’ richt zich op straatintimidatie gericht op Aziatische vrouwen en geeft informatie over oorsprong, stereotypen en handelingsperpectief.

Downloads: