Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

ART1MN On the Road - Euterpeplein Amersfoort

29-05-2023
Afgelopen vrijdag was het team van Art.1 Midden Nederland, versterkt met Wethouder Michelinne Pfaffen-Zeeni (Diversiteit & Inclusie), actief op het Euterpeplein in Amersfoort. De wijk Randenbroek wordt gekenmerkt door een gemêleerde bevolking; veel inwoners hebben een migratie achtergrond en veelal een lager dan gemiddeld inkomen. In de wijk wordt relatief veel discriminatie en uitsluiting ervaren. Reden voor Art.1 Midden Nederland en de Gemeente om in gesprek te gaan met buurtbewoners

Melden helpt!
Uit de gesprekken met ondernemers op het plein en buurtbewoners bleek dat, hoewel de wijk over het algemeen als veilig en sociaal wordt ervaren, incidenten rondom discriminatie nog met regelmaat voorkomen en structurele aandacht voor diversiteit en inclusie noodzakelijk is. Ook zijn een aantal concrete meldingen van discriminatie gemeld. Wethouder Pfaffen naar aanleiding van een melding van fysieke agressie richting Moslimdames: "Discriminatie en zeker agressie mogen we niet tolereren in Amersfoort. Blij dat ik het uit eerste hand heb kunnen vernemen. We gaan hier concreet actie op ondernemen. Goed dat dit soort meldingen gedaan worden. Alleen dan kunnen we er daadwerkelijk wat mee doen. Discriminatie melden helpt!"

Op toernee langs verschillende gemeenten
Met 'ART1MN On the Road' gaat Art.1 Midden Nederland op toernee langs verschillende gemeentes in de provincie Utrecht. Met 'ART1MN On the Road' gaan we, samen met gemeentelijke vertegenwoordigers, op een laagdrempelinge manier in gesprek. met buurtwoners over thema’s als inclusiviteit, diversiteit en discriminatie. De On the Road doelstelling is meerledig: Ophalen van ervaringen buurtbewoners, voorlichting geven over discriminatie, inclusiviteit en diversiteit en wat inwoners zelf kunnen doen en het stimuleren van meldingsbereidheid. Wilt u in uw gemeente ook meer doen aan het stimuleren van een inclusieve samenleving en het terugdringen van discriminatie, neem dan contact op via info@art1mn.nl.