Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Inclusie op school vraagt om doorlopende aandacht

07-06-2023
OSB Bijlmer is een multiculturele school waar iedereen zich zelf kan en mag zijn. Inclusie en diversiteit staan als natuurlijk hoog op de agenda. Maar zelfs voor een intrinsiek inclusieve school zijn beleidsuitgangspunten en goede bedoelingen alleen niet voldoende. Als onderdeel van het diversiteitsbeleid werd Art.1 Midden Nederland uitgenodigd om voor alle medewerkers een trainingsmiddag Inclusiecoaching te verzorgen.

120 medewerkers, 18 trainers, 1 doel
Tijdens de middag kregen 120 medewerkers een intensieve kennismaking met de Kritische Reflectie Methode, een dialoog-methode om gesprekken over discriminatie en inclusie te kunnen begeleiden en onderling begrip en verbinding te vergroten.

Het werd een inspirerende en soms confronterende middag waarin de medewerkers onder begeleiding van 18 inclusiecoaches van Art.1 Midden Nederland voorvallen uit de schoolpraktijk hebben geanalyseerd en besproken. Waarom voelt niet iedereen op school zich gehoord en erkend? Welke rol spelen machtsverhoudingen, verschillen in waarden en normen daarbij? En hoe zit het met de (eigen) verantwoordelijkheden van directie, medewerkers en studenten?

In kleine groepjes werden de casussen uitgewerkt. En wat bleek: Door conflicterende situaties kritisch te beschouwen, van rol en positie te wisselen je in te leven in de ander, ontstaat niet alleen begrip voor de ander, het creëert ook ruimte voor een veilige dialoog over wat een ieder nodig heeft en kan bieden voor een inclusieve school.

De conclusie van de middag: Inclusie is een doorlopend proces, een kwestie van denken, borgen en doen.