Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Factsheet Regenboogvlag en Progress Pride vlag: Coming Out Dag 2020 

18-12-2020 De meeste gemeenten in de provincie Utrecht hebben vorig jaar tijdens Coming Out dag, 11 oktober 2020, de regenboogvlag of de Progress Pride vlag gehesen. Het hijsen van deze vlaggen draagt een belangrijke boodschap uit: de gemeente streeft naar inclusiviteit en vertegenwoordiging van al haar inwoners. De regenboogvlag en Progress Pride vlag staan symbool voor de LHBTIQ+-gemeenschap en wanneer een persoon, organisatie of instantie één van deze vlaggen hijst, is dit een...

PinkPanel 2020/2021: Veiligheidsgevoelens onder LHBTQI+ personen

18-12-2020 Een onveilig gevoel ontstaat op het moment dat zich situaties voordoen waar we geen controle over hebben. We kunnen dan erg bang worden over wat er zou kunnen gebeuren. Een teken van een onveilig gevoel kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat elk moment je wat kan overkomen of dat je niet jezelf kan zijn op straat of op je werk. Dit kan leiden tot langdurige stress en sociale isolatie. Alexander Hootsmans, communicatiemedewerker bij Art.1 Midden Nederland, doet jaarlijks onderzoek naar...

Gloria Wekker in haar eigen woorden

17-12-2020 In oktober 2020 reisden directeur Bernice en medewerkers Mustapha en Niki af naar Amsterdam om enkele filmpjes op te nemen met prof. dr. Gloria Wekker. Bernice deelt hieronder haar ervaring.Krachtig, uniek, onbevreesd en strijdlustig. Zo trof een deel van het team van Art.1 MN prof. dr. Gloria Wekker aan op een koele vrijdag in oktober 2020. In dit jaar van corona, was zij door Art.1 MN gekozen om een digitaal mensenboek te zijn voor de Diversiteitsweek in Amersfoort die zich...

Mensenrechten en coronamaatregelen in provincie Utrecht

08-12-2020 Op 10 december is het Internationale Dag van de Mensenrechten. Op die dag staan we stil bij het belang van mensenrechten. Mensenrechten staan aan de basis van onze samenleving en zijn verankerd in meerdere internationale verdragen. Desalniettemin betekent dit niet dat deze ook ten alle tijden volledig worden nageleefd. Het coronavirus en de bijbehorende coronamaatregelen hebben dit laten zien. Het bleek dat er soms een afweging moest worden gemaakt tussen een aantal mensenrechten....

Factsheet Sinterklaas in provincie Utrecht: standpunten van gemeenten

23-11-2020 Vorig weekend vonden de sinterklaasintochten plaats. Het sinterklaasfeest is al jaren een onderwerp van discussie, met name wat betreft de vormgeving van Piet. Door de Black Lives Matter protesten van eerder dit jaar is dit onderwerp relevanter dan ooit. De vormgeving van de sinterklaasintocht en de bijbehorende activiteiten worden veelal op lokaal niveau besloten, wat betekent dat gemeenten een belangrijke rol kunnen spelen in deze besluitvorming. Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN)...

Deurbeleid bij religieuze scholen is onverenigbaar met een veilig schoolklimaat

20-11-2020 Vorig week ontstond ophef over de identiteitsverklaringen op reformatorische scholen. Tijdens een debat in de Tweede Kamer bleek dat een aantal scholen ouders vraagt om een verklaring te ondertekenen waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Wanneer ouders deze verklaring niet tekenen, kan hun kind niet naar de betreffende school. Veel Nederlanders verbaasden zich over dit beleid. Daarom wil Art.1 MN inzicht bieden in de juridische basis van dit ‘deurbeleid’. Daarnaast...

Lancering kaartenactie #jijteltmee

18-11-2020 In november en december organiseert Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) een kaartenactie. Gedurende deze maanden zullen de medewerkers van Art.1 MN kaarten schrijven aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De wintermaanden worden door veel mensen als moeilijke periode ervaren en de coronamaatregelen doen hier een schepje bovenop. Daardoor kan eenzaamheid op de loer liggen. Om die reden is het extra belangrijk om juist nu naasten, vrienden, familie of zelfs vage bekenden...

Melding over discriminatie bij woonwagenstandplaats: “Ik word anders behandeld...

10-11-2020 Al jaren proberen Driekus en zijn familie meer woonwagenstandplaatsen te verkrijgen. Vorig jaar heeft hij een melding gedaan bij Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) over ongelijke behandeling. Het conflict tussen zijn familie en de gemeente over een eventuele uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen speelt al ruim twintig jaar, maar alle pogingen om een nieuwe standplaats te verkrijgen waren tot nu toe tevergeefs. In dit artikel vertelt hij hoe het is om een melding te doen bij...

Woningmarktdiscriminatie op de particuliere huurwoningmarkt in Utrecht

05-11-2020 In 2019 heeft Academie van de Stad in opdracht van de gemeente Utrecht een verkennend onderzoek gedaan naar discriminatie op de Utrechtse particuliere huurwoningmarkt. Twee discriminatiegronden zijn onderzocht: etniciteit en seksuele geaardheid. De onderzoekers tonen aan dat er in de selectiefase van het verhuurproces sprake is van discriminatie op beide gronden.  Om de mate van discriminatie op de woningmarkt te onderzoeken zijn praktijktesten gebruikt. Deze bestaan uit...

Gemeente De Ronde Venen discrimineert in woonwagenbeleid

29-10-2020 Het College voor de Rechten van de Mens (College) heeft geoordeeld dat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen drie personen heeft gediscrimineerd op grond van ras in hun zoektocht naar woonwagenstandplaatsen. De zaak betreft een conflict tussen de gemeente en een familie over een eventuele uitbreiding van het aantal standplaatsen binnen deze gemeente. Met de ondersteuning van de consulent discriminatiezaken van Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) hebben...

Ongelijke behandeling kan voorkomen op veel verschillende gronden en terreinen. Voor meer informatie klik op de button: