Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Diversiteitsweek Gedicht: 'Mijn Eerste Roze Zaterdag'

21-10-2020 Op 5 oktober t/m 11 oktober is het Diversiteitsweek Amersfoort. Deze week kent een aantal belangrijke data:...

Verslag van dialoogsessie Alle Meldingen Tellen Mee

15-10-2020 Op zaterdag 19 september 2020 organiseerden wij een dialoogsessie met de titel 'Alle meldingen tellen mee'. De aanleiding was dat wij ontzettend veel meldingen ontvingen van de Chinese/Aziatische gemeenschap over discriminatie en racisme. Het 'coronalied' van Radio 10 'Voorkomen is beter dan Chinezen' was hier een belangrijke bron van. Het probleem reikt echter verder dan dit lied en er blijkt een roep te zijn voor een structurele aanpak. Met de bijeenkomst wilden we de...

Lancering meldplatform #WeBlijvenOnszelf voor LHBTI+-personen

06-10-2020 Samen met COC Midden-Nederland starten wij vanaf 9 oktober het meldplatform #WeBlijvenOnszelf. Met dit meldplatform willen wij aan de LHBTI+-gemeenschap het belang benadrukken van het melden van discriminatie-incidenten zoals uitgescholden worden, bedreiging en geweld. Alleen door het doen van meldingen en aangiften komt er inzicht in de grootte van dit probleem en kan er nieuw beleid worden gemaakt. Zodat we hopelijk uiteindelijk allemaal onszelf kunnen zijn in de openbare ruimte.Het...

Discriminatie tijdens sollicitatiegesprek: verdachte vragen

01-10-2020 Een sollicitatiegesprek is vaak een spannend moment. Je wil graag aangenomen worden voor de functie en de vragen dus zo goed mogelijk beantwoorden. Echter, de potentiële werkgever mag niet alles aan jou vragen. Er zijn een aantal vragen die niet relevant zijn voor het beoordelen van jouw geschiktheid voor de functie en die kunnen leiden tot discriminatie. Wat voor soort vragen zijn dat? Hoe kan je het beste omgaan met dergelijke vragen? In dit artikel zal een samenvatting worden...

Het 'corona-lied' en #iklachniet: start Artikel 12 procedure en campagne

01-09-2020 In februari van dit jaar zond Radio 10 een zogenaamd satirisch bedoeld lied uit met de tekst ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’. Tientallen meldingen en aangiftes volgden bij de politie evenals meer dan drieduizend klachten via het landelijk platform Discriminatie.nl. Tegen het recente besluit van het Openbaar Ministerie om deze zaak te seponeren en niet tot vervolging over te gaan, is een artikel 12 procedure gestart om de zaak nogmaals te laten bestuderen. Het initiatief...

De verhalen van #jijteltmee

18-08-2020 In mei zijn we de campagne #jijteltmee gestart en deze draait nog steeds op volle toeren. De coronacrisis brengt maatregelen met zich mee die veel invloed hebben op ons dagelijks leven. Daarom is het belangrijk om te benadrukken dat iedereen zich gehoord en vertegenwoordigd moeten voelen. Dit is altijd het geval, ook in onzekere tijden zoals nu. Daarom vragen wij in deze campagne extra aandacht voor solidariteit en inclusiviteit. Wij willen mensen een hart onder de riem steken...

“We durven niet naar feesten voor hetero’s te gaan”: nieuw onderzoek naar...

14-08-2020 In 2015 publiceerden wij het onderzoek ‘Wel gebeurd, niet gemeld’, waarin de discriminatie-ervaringen van LHBTI+-personen en hun meldingsbereidheid werd onderzocht. Vanwege grote interesse voor dit onderzoek en de relevantie ervan, vroeg de gemeente Utrecht vorig jaar om een grootschaliger vervolgonderzoek. De resultaten bieden interessante inzichten en lessen over de veiligheidsbeleving van de LHBTI+-gemeenschap en hun beweegredenen om discriminatie te melden.Het eerste...

Discriminatie kinderen met beperking: Art.1 MN doet collectief melding bij het...

11-08-2020 Art.1 MN heeft het College voor de Rechten van de Mens gevraagd zich uit te spreken over het verdwijnen van een inclusieve kinderopvang. Dit hebben wij gedaan samen met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Defence for Children, Stichting Eigenwijs en een aantal ouders en medewerkers van de kinderopvang. De aanleiding is de sluiting van drie zogenaamde ‘plusgroepen’, waar kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand in dezelfde klas zitten als...

Deltaplan tegen Discriminatie

01-07-2020 Vandaag, 1 juli, vindt in de Tweede Kamer het jaarlijks algemeen overleg plaats over de aanpak van discriminatie. Terugkijkend op het afgelopen jaar is er genoeg te bespreken: racistische incidenten op sportvelden, de zorgen en onvrede die klinken uit de ‘Black Lives Matter’-protesten, maar ook discriminatie door de overheid zelf.  De urgentie en vraag naar daadkracht is groter dan ooit en de tijd van vrijblijvendheid en losse projecten is voorbij. Het Kamerdebat vindt...

Samen tegen racisme #ooknu

02-06-2020 Vandaag betuigen wij onze steun. Steun aan iedereen die dondersgoed weet dat racisme en discriminatie niet enkel Amerikaanse problemen zijn. Steun aan iedereen die zich op straat onveilig voelt. Aan iedereen die zich juist nog minder veilig voelt wanneer er politie aanwezig is. Aan iedereen die weet dat dit niet een op zichzelf staande gebeurtenis was, maar een uiting van een systematische onderdrukking. Aan iedereen die weet dat dit probleem al zo lang speelt en zo weinig vooruitgang...

Ongelijke behandeling kan voorkomen op veel verschillende gronden en terreinen. Voor meer informatie klik op de button: