Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Over ons

Missie
De missie van Art.1 MN luidt als volgt: “Art.1 MN zet zich actief in voor preventie en bestrijding van discriminatie en de maatschappelijke processen die daaraan ten grondslag liggen. Art.1 MN ziet ongelijke behandeling niet als incidenteel en individueel, maar als een structureel maatschappelijk fenomeen. Alle activiteiten die Art.1 MN uitvoert, dragen bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. In deze samenleving kan iedereen zichzelf zijn en ongeacht ras, geslacht, geloof, seksuele gerichtheid, of op welke grond dan ook.”

Visie
Wij willen onze missie vanuit de volgende visie realiseren: “Art.1 MN is hét bureau voor gelijke behandeling in de provincie Utrecht. Alle burgers van de provincie die discriminatie ervaren kunnen bij ons terecht en iedereen weet ons als zodanig te vinden. Art.1 MN creëert bij daders en slachtoffers van discriminatie bewustwording van het resultaat en effect van hun handelen. Art.1 MN zorgt ervoor dat burgers en instanties in de provincie Utrecht discriminatie herkennen en het belang erkennen om hier iets tegen te doen. Iedereen beschikt over handvatten om vooroordelen en ongelijke behandeling te voorkomen en te bestrijden. Art.1 MN verricht haar werk zoveel mogelijk in samenwerking met relevante partners.”

De volgende kernwaarden zijn hierbij voor Art.1 MN belangrijk:
  • Gelijkwaardigheid is het uitgangspunt in het omgaan met collega’s, cliënten en partners. We creëren een sfeer waarin iedereen zo goed mogelijk kan werken, samenwerken en zich ontwikkelen.
  • We zijn onafhankelijk. We staan open voor een ieder die discriminatie ervaren heeft. Voor- en tegenstanders van maatschappelijke discussies kunnen bij ons terecht. Wij stimuleren dialogen tussen groepen om elkaars standpunten beter te begrijpen.
  • We zijn transparant in onze dienstverlening en wijze van bedrijfsvoering. Afspraken worden in overleg met cliënten en samenwerkingspartners gemaakt en worden nagekomen. We houden ons aan de Governance Code Welzijn.
  • We werken kwaliteitsvol. Dat betekent dat de kwaliteit van ons werk steeds gemonitord en verbeterd wordt. Medewerkers zorgen ervoor dat hun deskundigheid op peil is en blijft.
  • We werken op een klantvriendelijke en vraaggerichte wijze. We proberen behoeften van cliënten, groepen en overheden te achterhalen en daar zoveel als mogelijk aan tegemoet te komen. Dit geldt zowel voor onze wijze van klachtbehandeling als de aanpak van preventie-activiteiten. We wachten niet enkel tot mensen ons gevonden hebben, maar signaleren zelf problemen, incidenten en discriminatoire tendensen in de samenleving om deze vervolgens aan te pakken.
Lees in ons Beleidsplan 2018-2021 onze beleidsspeerpunten voor de komende jaren en ons Privacybeleid.

Wilt u doneren aan Art.1 MN?
Dat kan heel voordelig via een schenking. Art.1 MN heeft namelijk een ANBI-status. Dit houdt in dat Art.1 MN door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat Art.1 MN geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Voor de donateurs brengt dit ook fiscale voordelen met zich mee. Giften die via Art.1 MN worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken.

Reken met de Schenkcalculator uit hoeveel procent u kunt terugkrijgen van de Belastingdienst. Voor belastingtechnische vragen over uw donaties kunt u kijken op de website van de Belastingdienst of bellen met de Belastingtelefoon: 0800-05 43 (gratis).

Ons fiscaal nummer is 007091631. Donaties kunt u overmaken op NL76RABO0394691881 t.n.v. Art.1 Midden Nederland, Utrecht.

Hartelijk dank!

Denk je dat je ongelijk behandeld bent?

Wij staan klaar om je te helpen

Michel
Youssra
Mustapha
Nouscha
Ilonka
Bernice
Alexander
Kim
Radj
Miny