Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Publicaties

Hieronder treft u een actuele lijst van onze publicaties (.pdf) aan. Bent u geïnteresseerd in jaarverslagen en/of -cijfers van eerdere jaren? Neem dan contact op.

Informatie Folders

 Jaardocumenten 2021

Factsheets 2022

Jaardocumenten 2020

Jaardocumenten 2019

Jaardocumenten 2018

Jaardocumenten 2017
Jaardocumenten 2016

Mensenrechtenrapportages tijdens de coronacrisis
Factsheets

Essays
Een essay van Noor Blaas over hoe de coronacrisis de ongelijkheid in de samenleving blootlegt.

Beleidsplannen

Jaarverslagen
Wilt u de volledige jaarverslagen ontvangen? Stuur dan een mail naar info@art1mn.nl en wij sturen het u graag toe.

Financiële jaarverslagen
Jaarcijfers klachten
Landelijke kerncijfers
Trendrapportages
Art.1 MN Onderzoeken
PinkPanel
Expertmeeting arbeidsmarktdiscriminatie

Stage- en afstudeeronderzoeken

Denk je dat je ongelijk behandeld bent?

Wij staan klaar om je te helpen

Michel
Alexander
Kim
Radj
Mustapha
Nouscha
Miny
Bernice
Youssra
Ilonka