Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Vacature: Bestuurslid (portefeuillehouder financiën)

Stichting Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN), gevestigd in Utrecht, is een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. De stichting is uitvoerder van het regionale meldpunt discriminatie, verzorgt voorlichtingen en trainingen, adviseert organisaties op het gebied van antidiscriminatie- en diversiteitsbeleid. Alle activiteiten die Art.1 MN uitvoert dragen bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en zichzelf kan zijn, ongeacht afkomst, gender, geloof, seksuele gerichtheid of wat dan ook. Gedurende haar bestaan heeft Art.1 MN een uitstekende reputatie in de regio opgebouwd.

Het bestuur is op zoek naar een bestuurslid die ook portefeuillehouder financiën is, wegens het sluiten van de zittingstermijn van de huidige penningmeester.

Profiel
We zoeken iemand die ons bestuur kan versterken met de volgende kennis, vaardigheden en competenties:
-          Hbo/wo werk- en denkniveau
-          Ruime ervaring in een financiële taakuitvoering
-          Bedrijfseconomisch, financieel en commercieel inzicht
-          Betrokkenheid bij de maatschappelijke doelstelling van onze organisatie
-          Affiniteit met ons werkgebied
-          Een relevant netwerk is welkom
-          Een samenwerkingsstijl die strookt met de beginselen van onze organisatie
-          Ongeveer 2 uur per week tijd beschikbaar (gemiddeld)

Taakomschrijving met bevoegdheden en verantwoordelijkheden is op aanvraag beschikbaar.

Randvoorwaarden
Er is geen salaris voor bestuursleden. Er is incidenteel een vergoeding mogelijk voor gemaakte kosten die verband houden met het uitoefenen van de functie. Er is een vaste vergoeding voor het deelnemen aan de reguliere bestuursvergaderingen.
De zittingsperiode is vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar.

Procedure
Wegens de huidige maatregelen is het nog onduidelijk hoe en wanneer gesprekken zullen plaatsvinden. Momenteel gaan we uit van maximaal twee rondes.
Uw motivatiebrief en CV kunt u vóór 25 november sturen naar info@art1mn.nl. Ook voor vragen over de vacature kunt u bij dit e-mailadres terecht.