Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

(gesloten) Vacature Projectmedewerker I-Coaching

Bekijk hier de vacature in .pdf!

Uren
24 uur per week, flexibele inzet. 

Projectperiode
Heden – 31 december 2022
(verlenging mogelijk afhankelijk van voortgang project)

Omschrijving functie
Voor een nieuw project zoeken wij een proactieve, zelfstandige en georganiseerde projectmedewerker om ons projectteam te versterken voor 24 uur per week.

Als projectmedewerker werk je samen met het projectteam van projectcoördinatoren, trainers en communicatiemedewerkers van Art.1 MN en partnerorganisaties.

Het werkveld van Art.1 MN beslaat een grote regio en een uitgebreid netwerk waarin diverse projecten en samenwerkingen lopen. Dit vraagt een brede inzetbaarheid en flexibiliteit van haar medewerkers. De projectcoördinatoren vervullen verschillende rollen en werken aan diverse projecten. Als projectmedewerker zul je exclusief op het project I-Coaching worden ingezet en zo een stevige basis bieden aan het project. Dit vraagt om het navigeren van complexe agenda’s, het maken en prioriteren van planningen, eventplanning en het incidenteel overnemen van coördinerende taken.

De samenwerking met vrijwilligers(organisaties) en lokale sleutelfiguren vraagt om een flexibele inzet van onze uren. Sommige bijeenkomsten zullen in de avonduren en weekenden plaatsvinden. Er wordt van de projectmedewerker verwacht om, wanneer nodig, hierbij aan te sluiten.

Kerntaken
- Een organisatorische basis bieden aan het I-Coaching project.
- Heldere en volledige projectadministratie, van financiën tot evaluaties.
- Ondersteunen organisatie en uitvoering van projectevents.

Omschrijving project
Hoe blijven we verbinding zoeken met anderen ondanks de conflicten die kunnen voortkomen uit een diverse samenleving? Hoe cultiveren we een open en respectvolle houding tegenover elkaar en onze verschillen, ook als dit ongemakkelijk voelt? Dit zijn vaardigheden die geoefend kunnen worden.

Het I-Coaching project traint actieve vrijwilligers en sleutelfiguren in de regio Midden Nederland om een inclusieve cultuur in hun eigen omgeving, wijk of club te kunnen borgen en uitsluiting en discriminatie te voorkomen. Dankzij een getrainde set aan reflectieve, sociale en communicatieve vaardigheden kunnen zij zorgen rondom inclusie direct adresseren, hierop anticiperen en behoeftes signaleren. Via het I-Coaching netwerk worden lokale coaches met elkaar verbonden. Via de kennisbank kunnen zij hun kennis blijven vergroten. In georganiseerde trainingen en intervisiemomenten kunnen zij hun vaardigheden blijven ontwikkelen en vangnet vergroten.

Het I-Coaching project is gebaseerd op een narratieve reflectie methode; een internationale erkende methodiek voor conflicthantering, gemeenschapswerk en -heling. De methodiek wordt inmiddels in 22 landen ingezet om met lokale gemeenschappen collectief te werken aan verbinding en herstel in conflictsituaties. Voor het vormgeven van het I-Coaching netwerk wordt samengewerkt met internationale en nationale partners.

Het I-Coaching netwerk zal in 2022 worden uitgerold in vier gemeentes in de provincie Utrecht. Bij een succesvolle uitvoering hebben samenwerkingspartners de intentie om het project voort te zetten.

Takenpakket Projectmedewerker
Administratieve taken:
- Aanleggen en updaten van projectadministratie van o.a. financiën, netwerk, projectrapportage en evaluaties.
- Incidenteel notuleren bijeenkomsten.  
- Afnemen en verwerken van evaluaties.
- Meeschrijven aan projectrapportage.
- Meeschrijven aan fondsenaanvragen 2023.

Projectbijeenkomsten:
- Complexe agenda’s op elkaar afstemmen.
- Aanwezig bij overleggen en afstemmingsmomenten.
- Informatievoorziening en afstemming partnerorganisaties en deelnemers.
- Ondersteuning uitvoering trainingen en events. 

Communicatie:
- Productie van communicatiemiddelen in afstemming met projectcoördinator en afdeling communicatie. 
- Opzetten en onderhouden website en kennisbank.
- Schrijven en vertalen van teksten voor communicatie en trainingshandleiding.

Vaardigheden
- Minimaal 3 jaar ervaring met vergelijkbare functie in projecten.
- Prince2-certificering of soortgelijk is een pré.
- Kennis van financiële processen en administratie.
- Aantoonbare kennis van en ervaring met werken in sociaalmaatschappelijk veld.
- Affiniteit en kennis van maatschappelijke ontwikkelen rondom inclusievraagstukken.
- Affiniteit en kennis van persoonlijke ontwikkeling.
- Schrijf- en spreekvaardigheid in Nederlands en Engels; aanvullende talen is een pré.
- Proactief; meedenken en meedoen.
- Flexibel inzetbaar; soms ook avonden of weekenddagen.
- Rijbewijs B is een pré.
- Moet een VOG kunnen overleggen.

Art.1 MN biedt:
- intern inwerktraject om Art.1 MN goed te leren kennen.
- een uitgebreide training in de I-Coaching methodiek.
- een tijdelijk contract voor minimaal 6 maanden, maximaal 12 maanden.
- een salaris in schaal 8 van de CAO Zorg en Welzijn.

Solliciteren
Stuur jouw sollicitatie in vóór 24 februari 2022 naar info@art1mn.nl
In de opvolgende week ontvang je bericht. Solliciteren kan per brief en/of per videoboodschap. Verstuur een video via WeTranfer om een goede aankomst te garanderen. Voeg in alle gevallen je cv met eventuele certificering toe. 
De eerste sollicitatiegesprekken zullen vrij snel na de deadline worden ingepland. Afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM zullen de gesprekken online plaatsvinden via Zoom.

Contact
Vragen over de vacature? Neem contact op met Niki Lou Eleveld via n.eleveld@art1mn.nl

Organisatie
Art.1 MN is het expertisebureau discriminatie en gelijke behandeling in de provincie Utrecht. Samen met de provincie, gemeentes en lokale partners zet zij zich in voor het adresseren van uitsluiting en ongelijkheid en vergroten van diversiteit en inclusie in alle lagen van de samenleving. Zij is zowel een meldpunt en juridisch steunpunt, als een onderzoeks- en trainingsbureau. Art.1 MN werkt zo veel mogelijk samen met de netwerken en krachten die lokaal aanwezig zijn – mensen kennen hun eigen wijk, vereniging, school of organisatie het beste en kunnen hier het verschil maken.