Roma & Sinti

De positie van Roma, Sinti en Reizigers

Op maandag 8 april, wereld Roma- en Sintidag organiseerde Art.1MN Discriminatie.nl Provincie Utrecht de bijeenkomst 80 Jaar Samudarinpen – Expertmeeting Woonwagenbeleid Gemeenten Provincie Utrecht.

In Nederland maken de Roma en Sinti deel uit van een bredere gemeenschap van woonwagenbewoners, waaronder ook reizigers en kermis- en circusfamilies vallen. Hun culturele identiteit is diep geworteld in het woonwagenleven, erkend als een essentieel onderdeel van hun cultuur door zowel nationale als internationale juridische kaders. Ondanks dit erkende recht op een cultuurspecifieke levenswijze, worden zij geconfronteerd met significante uitdagingen, waaronder een tekort aan woonwagenstandplaatsen en discriminatie.

expertmeeting Roma Sinti Woonwagenbeleid - ART1MN | Discriminatie.nl Provincie Utrecht

Woonwagenbewoners – waaronder Roma en Sinti – voelen zich gediscrimineerd, niet gehoord en uitgesloten van hun woonwagencultuur. Tussen 1999 en 2018 was het actief beleid van gemeenten om standplaatsen te verwijderen. In 2018 gaf de Rijksoverheid toe dat het gevoerde beleid woonwagenbewoners benadeelde. Er volgde een nieuw beleidskader. Tot op heden heeft dit beleid echter niet tot noemenswaardige resultaten geleid.

Tijdens de expertmeeting gingen we nader in op de problematiek en verkende we mogelijke oplossingsrichtingen.