Generation Inclusion: Versterking band gebedshuizen Utrecht

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

,

Tags:

Op vrijdag 31 mei bezochten team, bestuur en gasten van Discriminatie.nl Provincie Utrecht verschillende gebedshuizen in Utrecht. Dit bezoek, onderdeel van het project Generation Inclusion, had als doel om de banden met diverse geloofsgemeenschappen verder te versterken en begrip en samenwerking te bevorderen.

Het gezelschap begon hun tocht bij de Ulu Moskee, een centrale plek voor de Turkse gemeenschap in Utrecht. Hier gingen ze in gesprek met vertegenwoordigers van de moskee over de rol van religie in het bevorderen van inclusie en het tegengaan van discriminatie. Vervolgens bracht het team een bezoek aan de Rafaelkerk, waar zij hartelijk werden ontvangen door leden van de christelijke gemeenschap. Tijdens dit bezoek werd gesproken over de gemeenschappelijke waarden en hoe samenwerking kan bijdragen aan een harmonieuze samenleving. Het laatste bezoek vond plaats bij de hindu tempel Shri Krishna Mandir. Hier deelden vertegenwoordigers van de hindu gemeenschap hun inzichten over tolerantie en het belang van culturele diversiteit.

Deze ontmoetingen waren waardevolle kennismakingen die een sterke basis legden voor verdere samenwerking. Het uitwisselen van ideeën en ervaringen heeft bijgedragen aan een beter begrip van elkaars perspectieven en versterkt de gezamenlijke inzet voor een inclusieve samenleving. Discriminatie.nl Provincie Utrecht kijkt terug op een geslaagde dag en ziet uit naar verdere samenwerking