Discriminatie & Wetgeving

Iedereen heeft recht op gelijke behandeling. Dat staat in Artikel 1 van de Grondwet. Word je anders behandeld, achtergesteld of uitgesloten vanwege persoonlijke kenmerken, zoals je leeftijd of geslacht? Dan kan het gaan om discriminatie en dat is verboden volgens de wet. Soms is het heel duidelijk wat discriminatie is, maar misschien twijfel je erover of denk je dat het ‘erbij hoort’. Wat je vraag of discriminatie-ervaring ook is, neem contact met ons op, dan helpen we je verder.

Wat staat er in de wet over discriminatie?

Algemene Wet Gelijke Behandeling

In Nederland is de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) een wet die discriminatie op verschillende gronden verbiedt. Deze wet is van kracht op het gebied van arbeid, beroepsonderwijs, het lidmaatschap van verenigingen en goederen en diensten. Hieronder volgt een aantal belangrijke punten uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

De wet verbiedt discriminatie op basis van verschillende gronden. De gronden zijn arbeidsduur, seksuele gerichtheid, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, handicap/chronische ziekte, herkomst/huidskleur, leeftijd, nationaliteit, politieke overtuiging en burgerlijke staat.

De wet verbiedt discriminatie binnen verschillende maatschappelijke domeinen, zoals:

  • Arbeid: werkgevers mogen geen onderscheid maken bij werving, selectie, arbeidsvoorwaarden, promotie en ontslag op basis van de genoemde discriminatiegronden.
  • Collectieve voorzieningen: als bepaalde groepen mensen ongelijke toegang hebben tot bijvoorbeeld gezondheidszorgfaciliteiten of andere voorzieningen, kan dit om discriminatie gaan. Dat kan ook zo zijn als ze anders behandeld worden op basis van persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd of waar ze vandaan komen.
  • Goederen en diensten: bij het aanbieden van goederen en diensten, zoals bijvoorbeeld in winkels, restaurants, en openbare voorzieningen, is discriminatie verboden.
  • Onderwijs: leerlingen, studenten en natuurlijk ook medewerkers van een onderwijsinstelling hebben recht op gelijke behandeling.

De wet staat positieve actie toe om gelijke kansen te bevorderen voor groepen die structureel worden benadeeld of achtergesteld. Dit betekent dat er specifieke maatregelen genomen mogen worden om gelijke kansen te creëren.

Mensen met een beperking hebben bijvoorbeeld recht op ‘redelijke aanpassingen’. Deze aanpassingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap volledig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit kan variëren van fysieke aanpassingen aan gebouwen tot het bieden van alternatieve communicatiemiddelen.

Gelijke behandeling bij zwangerschap en moederschap is ook belangrijk. De wet bevat specifieke bepalingen om ervoor te zorgen dat vrouwen niet worden gediscrimineerd op basis van zwangerschap of moederschap. Dit omvat onder andere bescherming tegen ontslag tijdens zwangerschapsverlof en het recht op terugkeer naar dezelfde functie na het verlof.

Het doel van de AWGB is om gelijke kansen en gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie op verschillende gronden te voorkomen. Het gaat erom dat iedereen gelijke kansen heeft, overal zichzelf kan zijn en mee kan doen in onze maatschappij.

Wetboek van strafrecht en discriminatie

Overige wetten over gelijke behandeling

Voel jij je gediscrimineerd?

Doe een melding bij het meldpunt discriminatie. We komen er samen uit.

Ben je gediscrimineerd? Of zie je dat iemand anders dit overkomt? Meld het vandaag nog!

Kantoor
Telefoonnr: 030 – 232 86 66
Algemeen emailadres: utrecht@discriminatie.nl