Team Art.1MN / Discriminatie Provincie Utrecht

Het team van Art.1 Midden Nederland / Discriminatie Provincie Utrecht bestaat uit bevlogen professionals met veel kennis en ervaring op het gebied van wetgeving, juridische ondersteuning, educatie en communicatie.

Team Bedrijfsvoering

Team Bedrijfsvoering draagt zorg voor de algehele coördinatie en bedrijfsvoering en administratie.

Uw contactpersonen:

Directie
De directievoering, bedrijfsleiding en de technische coördinatie van de administratie is in handen van:

Office management
Dagelijkse coördinatie, office management en administratie wordt verzorgd door:

Zij worden ondersteund door:

Communicatie
Marketing, Public Relations en Externe communicatie wordt verzorgd door:

Team Discriminatiezaken

Het Team Discriminatiezaken is verantwoordelijk voor de afwikkeling van discirminatiemeldingen en ondersteuning van inwoners van de provincie Utrecht bij het voeren daaruit voortkomende procedures.

Uw contactpersonen:

Team Educatie & Innovatie

Team Educatie en Innovatie ontwikkelt bewustwordingsprojecten en educatieve routes naar diversiteit en Inclusie en verzorgt trainingen en workshops voor gemeentes, maatschappelijke instellingen, onderwijs en bedrijfsleven.

Uw contactpersonen:

Kantoor
Telefoonnr: 030 – 232 86 66
Algemeen emailadres: info@art1mn.nl

Discriminatiezaken: utrecht@discriminatie.nl

Opleidingen & Trainingen:
educatie@art1mn.nl

Administratie:
Factuur@art1mn.nl

Marketing & Communicatie:
communicatie@art1mn.nl

J. Beets (voorzitter)
A. Mahabier (penningmeester)
E. de Beer (bestuurslid)
K. van den Berg (bestuurslid)
A. van Hoof (bestuurslid)
N. Broshuis (bestuurslid)
M. Gazoul (bestuurslid)

Het bestuur is bereikbaar via het emailadres bestuur@art1mn.nl

De bestuursleden van Art.1 MN ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en ontvangen geen bovenmatig vacatiegeld.