Discriminatie op basis van burgerlijke staat

Heb je het gevoel dat je bent gediscrimineerd op basis van je burgerlijke staat? Discriminatie op basis van burgerlijke staat is niet toegestaan. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Op deze pagina vind je meer informatie over discriminatie op basis van burgerlijke staat, waarom het schadelijk is, welke vormen er zijn, welke wetten en regels in Nederland gelden en wat je kan doen tegen deze vorm van discriminatie.

Wat is discriminatie op basis van burgerlijke staat?

Discriminatie op basis van burgerlijke staat verwijst naar het ongelijk behandelen van mensen omdat ze wel of niet getrouwd zijn, hoe hun gezin eruit ziet of andere onderdelen van hun burgerlijke staat. Deze vorm van discriminatie kan zich voordoen binnen verschillende maatschappelijke domeinen, zoals werk, huisvesting, toegang tot diensten en sociale contacten. Het kan zowel direct als indirect zijn en leiden tot uitsluiting, stigmatisering en ongelijke kansen.

Waarom is discriminatie op basis van burgerlijke staat schadelijk?

Net als bij andere vormen van discriminatie heeft discriminatie op basis van burgerlijke staat diepgaande negatieve gevolgen. Het beperkt niet alleen de kansen en vrijheden van personen, maar het heeft ook maatschappelijke gevolgen:

 • Belemmering van gelijke kansen: discriminatie beperkt gelijke kansen op werk, huisvesting en dienstverlening voor mensen in verschillende privésituaties.
 • Schending van mensenrechten: ieder individu heeft het recht om vrij te zijn van ongelijke behandeling op basis van burgerlijke staat, volgens internationale mensenrechtenverdragen.
 • Sociale cohesie: discriminatie kan bijdragen aan sociale ongelijkheid en verdeeldheid in de samenleving, waardoor het moeilijker wordt om een inclusieve gemeenschap te creëren.
 • Psychologische impact: slachtoffers van discriminatie op basis van burgerlijke staat kunnen psychologische stress en emotionele belasting ervaren, en dat is niet goed voor hun algehele welzijn.

Welke vormen van discriminatie op basis van burgerlijke staat zijn er?

Discriminatie op basis van burgerlijke staat kan zich uiten in verschillende vormen:

 • Werk: weigering van promotie, ongelijk loon of ongelijke behandeling op het werk op basis van burgerlijke staat. Werkgevers die sollicitanten afwijzen vanwege hun huwelijksstatus of werknemers die ongelijk worden behandeld op basis van hun gezinsstructuur zijn voorbeelden van discriminatie op de werkvloer.
 • Huisvesting: discriminatie bij huisvesting kan plaatsvinden wanneer verhuurders weigeren woningen te verhuren of verkopen aan mensen op basis van hun burgerlijke staat. Bijvoorbeeld door het oneerlijk selecteren van huurders op basis van hun huwelijksstatus of gezinsomstandigheden.
 • Gezondheidszorg: ontzegging van medische behandelingen of toegang tot gezondheidszorg. Dit kan variëren van het weigeren van bepaalde medische procedures voor alleenstaanden tot het beoordelen van de zorgtoegang op basis van gezinsomvang.
 • Sociale contacten: ongelijke behandeling in sociale situaties of bij het verkrijgen van diensten.
 • Juridisch: discriminatie in juridische procedures of rechtszaken op basis van burgerlijke staat, zoals tijdens echtscheidingszaken of voogdijgeschillen. Vooroordelen over de burgerlijke staat van een persoon kunnen een negatieve invloed hebben op de uitkomst van dergelijke juridische kwesties.

Kantoor
Telefoonnr: 030 – 232 86 66
Algemeen emailadres: info@art1mn.nl

Discriminatiezaken: utrecht@discriminatie.nl

Opleidingen & Trainingen:
educatie@art1mn.nl

Administratie:
Factuur@art1mn.nl

Marketing & Communicatie:
communicatie@art1mn.nl

 • Wat is discriminatie?
 • Discriminatie op basis van arbeidsduur
 • Discriminatie op basis van burgerlijke staat
 • Discriminatie op basis van handicap/chronische ziekte
 • Discriminatie op basis van herkomst/huidskleur
 • Discriminatie op basis van godsdienst
 • Discriminatie op basis van geslacht
 • Discriminatie op basis van leeftijd
 • Discriminatie op basis van levensovertuiging
 • Discriminatie op basis van Nationaliteit
 • Discriminatie op basis van politieke overtuiging
 • Discriminatie op basis van sexueele gerichtheid