College kan discriminatieklacht tegen KLM niet behandelen wegens vervallen belang indiener bij inhoudelijk oordeel

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

,

Tags:

College voor Rechten van de Mens: Oordeelnummer 2023-75
Discriminatiegrond: Handicap of chronische ziekte
Terrein: Goederen en diensten – Overige

ART1MN | Discriminatie.nl Provincie Utrecht ondersteunt burgers die discriminatie of ongelijke behandeling ervaren. Een team van gespecialiseerde klachtbehandelaars biedt een luisterend oor en persoonlijke ondersteuning. Zij adviseren over mogelijke vervolgstappen, bemiddelen met bijvoorbeeld een werkgever en begeleiden bij procedures bij bijvoorbeeld het College voor Rechten van de Mens. In onderstaande casus is onlangs uitspraak gedaan:

Casus

Een man woont op Bonaire. Hij vliegt regelmatig met luchtvaartmaatschappij KLM N.V. heen en weer naar Nederland. De man verplaatst zich met een rolstoel, omdat hij zijn rechterbeen niet kan buigen. Als de man gaat vliegen, heeft hij reisassistentie nodig. Grondpersoneel helpt hem met zijn rolstoel tot aan het vliegtuig, waarna hij zelf in zijn stoel kan plaatsnemen. Vanwege zijn handicap heeft de man een plek met extra beenruimte nodig. Deze plek mag om veiligheidsredenen niet bij de nooduitgang zijn, daardoor is de man aangewezen op een plek in de ‘bulkhead’-rij. Dat is een rij stoelen met extra beenruimte.

Al jaren ervaart de man problemen bij het boeken van een vlucht. Hij weet door de inrichting van het reserveringssysteem van KLM pas op het allerlaatste moment of er voor hem een plek in het vliegtuig is of niet. Hij vraagt aan het College om te beoordelen of hij hierdoor wordt gediscrimineerd op basis van zijn handicap.

KLM heeft zijn excuses aangeboden aan de man. Door nationale en internationale wetten en arboregels was het voor KLM lange tijd moeilijk om tegemoet te komen aan alle behoeften van reizigers die extra assistentie of zitruimte nodig hadden. Inmiddels heeft KLM gehoor gegeven aan de klachten van de man, waardoor hij voor iedere vlucht een plaats kan boeken in de bulkhead-rij. Als dit niet lijkt te lukken, kan hij direct contact leggen met de afdeling die reizigersassistentie regelt.

Beoordeling

KLM heeft over het verzoek van de man nog aangevoerd dat het College niet bevoegd is om te oordelen over mogelijke discriminatie, maar dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat zou moeten doen. Het College overweegt daarover dat hij in de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte is aangewezen als oordelende instantie, bij mogelijke discriminatie op grond van handicap bij het aanbieden van een dienst. Het College is op grond daarvan bevoegd. Dat er een andere instantie bestaat, die over vergelijkbare zaken kan oordelen, maakt daarin geen verschil.

Het College moet vervolgens oordelen over het verzoek van de man. Het College constateert dat de man veel hinder heeft ondervonden van het oude reserveringssysteem. KLM heeft daarvoor terechte excuses aangeboden. Tegelijkertijd heeft KLM ook het reserveringssysteem zodanig aangepast, dat het tegemoetkomt aan alle behoeften van de man. Door deze wijzigingen heeft de man zekerheid over de beschikbaarheid van een stoel met extra beenruimte.

Hiermee heeft KLM een daadwerkelijke oplossing geboden, en de bezwaren en discriminatie tegenover de man kunnen herstellen. Het College oordeelt daarom dat de man inmiddels geen belang meer heeft bij een oordeel van het College. Daarom zal het College het verzoek van de man niet inhoudelijk toetsen.

Oordeel

De man is niet-ontvankelijk in zijn verzoek tegen Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.